25 februari 2020

Tijd dat de Raad meer de regie naar zich toe trekt

Afgelopen maandag ging de vergadering van de stedelijke commissie niet door omdat er geen agendapunten van het college waren. Als de partijen CDA, SP en EA de week daarvoor het onderzoek van de Rekenkamer m.b.t. de wijkteams niet geagendeerd hadden, dan stond er ook toen niets op de agenda van de stedelijke commissie. Op 2 maart staan er ook eigenlijk alleen maar stukken die de Raad zelf geagendeerd heeft, geen raadsvoorstellen. Kijken we naar de maanden januari en februari, dan waren deze zeer mager geagendeerd; voornamelijk brieven en voorstellen die door de Raad zelf zijn geagendeerd.

Het zal er uiteindelijk op uitdraaien dat alle plannen en visies dit jaar in het laatste kwartaal bij de Raad komen. En dat is precies het kwartaal waarin de gemeenteraad alle tijd nodig heeft ter voorbereiding van het belangrijkste stuk van het jaar, namelijk de programmabegroting. Vorig jaar zag je precies hetzelfde gebeuren: aan het begin van het jaar weinig plannen en visies en met name aan het eind van het jaar vol plannen met visies en nota’s. Dit begint een patroon te worden dat wij als Raad moeten doorbreken.

Op deze wijze wordt het de Raad onmogelijk gemaakt om alle stukken op een zorgvuldige manier te analyseren, deskundigen en inwoners te raadplegen en goede keuzes te maken. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van besluitvorming en dat moet je als Raad niet willen. Bovendien hebben raadsleden de verantwoordelijkheid naar onze inwoners toe om zorgvuldige besluiten te nemen die de stad verder brengen. Kortom, het wordt tijd dat de raad de jaaragenda meer naar zich toe trekt en dat de Raad als opdrachtgever van het college fungeert en het college als opdrachtnemer.

Het CDA zal dit in eerste instantie aankaarten in het presidium. Daarna kan raadsbreed behandeld worden hoe de gemeenteraad meer aan zet is bij de jaarplanning. Dit met als doel betere besluitvorming, die uiteindelijk ten goede komt van onze inwoners en onze stad en dorpen.

Ayfer Koç, fractievoorzitter CDA Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.