13 december 2019

Tijdens de laatste stadsdeelcommissie Zuid 2019 heeft de jeugd het laatste woord

Naast alle belangrijke punten die tijdens commissievergadering aan de orde komen over bijvoorbeeld de veiligheid in het stadsdeel, nieuwe ontwikkelingen op wijk- of straatniveau of grote vraagstukken vanuit de samenleving, is het ook van belang dat je elkaar in het stadsdeel kent, leert kennen en daar waar nodig weet te vinden. Want samen maak je het stadsdeel tot een plek waar iedereen zich thuis mag voelen. Alle belangrijke punten worden besproken en behandeld in een openbare vergadering en altijd op een wisselende locatie. En dat zorgt ook altijd voor een mooie dynamiek.

In de afgelopen maanden stond, naast de officiële agenda, ook elke vergadering een thema centraal. Voor afgelopen dinsdag was dat het thema Jeugd.

Ik mocht, samen met 2 collegae raadsleden en met ondersteuning vanuit het stadsdeel management, de avond vormgeven en alle aanwezigen meenemen in dat wat er, naast alle reguliere activiteiten, allemaal voor de jeugd wordt georganiseerd in dit mooie stadsdeel.

Op basis van kansengelijkheid hadden we een aantal organisaties uitgenodigd die zich konden presenteren en ons meenamen in wat er allemaal gebeurt om jongeren daar waar nodig te begeleiden en te activeren om zo bepaalde jongeren in beeld te krijgen en te houden.

Van het jongerenwerk van Alifa in de wijk en in het voortgezet onderwijs tot de sportactiviteiten op basisschool De Regenboog, maar ook van het benaderen en begeleiden van gamers op hun zolderkamer tot lasergamen met Sportaal in de wijk. Iedereen heeft als doel om met jongeren in contact te komen, aandacht te geven en ze te begeleiden, zodat elke jongere de juiste stappen kan zetten voor de toekomst.

Wat ik die avond heb geleerd is, dat je jongeren moet snappen om het juiste te kunnen doen en dat het ook heel goed werkt (bij een aantal initiatieven) dat er ook jongeren worden ingezet. Het praat soms net even wat makkelijker met leeftijdsgenoten als je iets wil weten over bijvoorbeeld hoe om te gaan met SocialMedia of als het thuis of op school allemaal niet zo lekker gaat. Dit natuurlijk altijd onder leiding van een professional.

Het mooie aan deze avond was dat er ook aardig wat jeugd aanwezig was die demonstraties hebben gegeven, het hebben aangedurfd om tijdens de commissievergadering iets te vertellen over de projecten en pizza hebben bezorgd en uitgedeeld. Want ook de innerlijke mens moet worden verzorgd op zo’n bijzondere avond en wat staat dan in de top 3 van onze jeugd? Pizza!

Mooi om jong en oud samen te zien en nu niet een keer over jongeren te praten, maar juist ook met ze te spreken, want dan kom je samen echt verder.

Voor 2020 staan de vergaderdata al vast en is iedereen die geïnteresseerd is natuurlijk van harte welkom om aanwezig te zijn tijdens de commissievergaderingen. Mochten er vanuit u of uw omgeving vragen, zorgen of suggesties zijn over bepaalde onderwerpen die er spelen in het stadsdeel, dan kunt u mij natuurlijk ook altijd bellen of mailen en zullen wij het inbrengen en bespreken.

Namens het CDA Enschede

Sara Nijenhuis

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.