05 augustus 2020

Toekenning Fonds Podiumkunsten

Het Fonds Podiumkunsten heeft afgelopen maandag de toekenningen bekend gemaakt van de subsidies voor podiumkunsten over subsidieperiode 2021-2024. Dit fonds is bedoeld voor kleinere theatergezelschappen, ensembles, festivals en nieuwe initiatieven. Het was bekend dat er fors minder geld te besteden was omdat 8,5 miljoen was overgemaakt naar instellingen die onder de zogenaamde Basisinfrastructuur (BIS) vallen. Daarnaast was het fonds van 20 Euro miljoen twee keer overtekend. Er waren 202 culturele instellingen die subsidie aanvroegen en uiteindelijk hebben slechts 78 toegekend gekregen.

Het CDA en SP zijn niet blij over de verdeling van de subsidiegelden van het Fonds Podiumkunsten. Het CDA en SP vinden het niet verantwoord en onacceptabel dat geen enkele aanvraag van Overijssel gehonoreerd is en dat de regio Noord en Oost maar samen 4% hebben gekregen en Amsterdam 54%. Er is hier geen sprake van geografische spreiding. Het CDA en SP vinden het onacceptabel en onaanvaardbaar dat de komende 4 jaar geen enkele cultuurinstelling van onze Regio ondersteund wordt door het Fonds Podiumkunsten. Als dit advies doorgaat dan kan dit mogelijk tot omvallen van kleinere gezelschappen en verschraling leiden van culturele voorzieningen in onze Regio. Dit mogen en moeten we niet accepteren. Wij zullen dan ook lokaal, provinciaal en landelijk niveau onze zorgen uiten en voor een meer evenwichtige regionale spreiding pleiten. Daarom stellen wij het college de volgende vragen:

  1. Bent u het met het CDA en SP eens dat het onaanvaardbaar en onacceptabel is dat Overijssel O Euro krijgt van het Fonds Podiumkunsten?
  2. Indien ja welke acties onderneemt u richting het Rijk om die meer evenwichtige regionale verdeling te krijgen?
  3. Bent u toe bereid om hierin samen op te trekken met de Provincie en andere gemeentes in de Regio?
  4. Heeft u ook in beeld tot welke consequenties dit advies precies leidt voor onze provincie als dit advies doorgaat?
  5. Welke gevolgen heeft dit advies voor instellingen als Wilminktheater, Concordia en Sonnevanck theater? En meer specifiek welke gevolgen heeft dit advies voor het aanbod van deze instellingen?  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.