19 april 2020

Vervolg vragen bezwaar en beroep Ondersteuning Huishouden

Maandag 13 april was te lezen in Hart van Enschede, waarbij er op cases niveau dat waar wij als fractie in december 2019 al bang voor waren, in de praktijk zijn uitwerking heeft gekregen.

Op basis van bezwaar en beroep heeft er een herindicering plaatsgevonden met de daarbij behorende uitkomst, dat er ten onrechte gekort was op de huishoudelijke zorg en dat op basis van de nieuwe beoordeling de cliënt recht had op een uitbreiding van Huishoudelijke Ondersteuning qua tijd.

In december 2019 hebben wij middels art 35 vragen en tijdens de stedelijke commissies gewaarschuwd voor kansenongelijkheid en een mogelijke kettingreactie waarbij iedereen die de weg weet te vinden uiteindelijk zijn of haar gelijk gaat krijgen en er aanpassingen moeten worden doorgevoerd.

Met de mogelijkheid om gratis juridische bijstand te krijgen, waren onze vragen vooral gericht richting het college of dit allemaal niet voorkomen had kunnen worden en of het college hierin stappen gaat ondernemen?

Nu zijn we een aantal maanden verder en hebben naar aanleiding van het artikel van maandag 13 april een aantal vervolgvragen.

  1. Hoeveel bezwaren zijn er in de periode tussen 1 december 2019 en 31 maart 2020 ingediend?
  2. Hoeveel daarvan hebben gelijk gekregen en hebben daardoor een herindicering ontvangen? 
  3. Om hoeveel bezwaren ging het om meer uren inzet na de herbeoordeling? 
  4. En tot hoeveel meer extra kosten hebben deze herbeoordelingen geleid?
  5. Zijn er ook bezwaren ingediend die zijn afgewezen?  Zo ja, wat waren hier de redenen van?
  6. Klopt het dat er na elk bezwaar een keukentafel gesprek wordt ingepland tussen cliënt, jurist, WMO consulent e/o Wijkcoach?  Zo ja, wat is er gebeurt of hoe zijn de WMO consulenten en wijkcoaches in de afgelopen periode getraind om voldoende toegerust deze gesprekken in te gaan en mogelijke herindicering toe te kunnen passen?
  7. In hoeverre verwacht het college met deze uitkomst en nieuwe oproep richting onze kwetsbare inwoners, dat er meer bezwaren zullen worden ingediend?  Zo ja, hoe is de organisatie qua capaciteit hierop voorbereid en ingericht?

Namens CDA Enschede
Sara Nijenhuis, raadslid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.