02 december 2021

Vliegbasis Twenthe in volgende fase

De Enschedese Raad heeft al in 2014 de adviezen van de Commissie Wientjes overgenomen om het terrein van de voormalige vliegbasis Twenthe in 3 delen verder te ontwikkelen. Het noordelijke deel kan zich ontwikkelen als Technology Base met daarin opgenomen de vliegfunctie. Het middengedeelte is inmiddels al een aantal jaren ontwikkeld tot nieuwe natuur en met wandel- en fietspaden ontsloten. Het zuidelijke deel mag zich ontwikkelen als evenemententerrein met de nodige waarborgen voor de omliggende natuur. Afgelopen maandag heeft de Raad na een lang proces in ruime meerderheid het bestemmingsplan goedgekeurd, waarmee nu ook dit gebied in de volgende fase komt.

Het CDA betreurt dat het overleg met belanghebbende partijen als Overijssels Landschap, STIL en Vliegveld Twenthe Evenementenlocatie (VTE) niet op adequate wijze tot afronding is gekomen. In onze contacten met diverse betrokkenen is gebleken dat de tijd ontbreekt om wellicht nog meer afstemming te realiseren. Uit  het feitenrelaas dat we als Raad van VTE ontvingen, constateert het CDA  dat er op vele gebieden toch compromissen zijn bereikt. De preciezere inrichting van het bestemmingsplan geeft voor de omgeving meer duidelijkheid en is voor VTE beperkend. Om op alle geschilpunten tot overeenstemming te komen is echter een brug te ver gebleken.

Het CDA heeft in 2018 ingestemd met het toen voorgelegde bestemmingsplan met amendering op het inperken van geluid bij grote evenementen. Het CDA is blij dat het gevraagde Noaberoverleg door het College is overgenomen. Door goed overleg met de buren kan de exploitant van het evenemententerrein veel problemen voor zijn.

Goed noaberschap is een goed Twents gebruik en zeker in dit gebied van toepassing!

De stikstofproblematiek heeft grote gevolgen gekregen, waardoor  een inhoudelijke beoordeling van het plan door de Raad van State ontbreekt. Omdat het plan voor een groot deel gelijk is gebleken, blijft er onzekerheid bestaan over goedkeuring door de Raad van State.

Het CDA wil zoveel mogelijk duidelijkheid vooraf voor zowel de exploitant als organisaties die zich sterk maken voor omliggende natuur- en landschapswaarden. De beantwoording van de technische vragen en het aangepaste bestemmingsplan helpen daarbij. De aanvulling in de planregels ter bescherming van de dassenburchten en het emissieplafond ten aanzien stikstofuitstoot voor overige voertuigen zijn voor het CDA prima toevoegingen.

Om de overlast voor de omgeving verder te beperken, heeft  het CDA samen met de PvdA een amendement ingediend om het gebruik van vuurwerk bij de 12 toegestane evenementdagen terug te brengen naar maximaal 4. Ons amendement is unaniem overgenomen door de Raad!

Ton ten Vergert, raadslid CDA Enschede

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.