30 september 2021

Voortgangsrapportage Woonvisie; beleidsregels toegevoegd

De recente voortgangsrapportage van de Woonvisie Enschede laat de goede wil zien om veel meer aanbod te realiseren.  De beleidsambitie om de komende 10 jaar de bouw van 9300 woningen te faciliteren, heeft het CDA dan ook van harte ondersteund.  Deze woningen moeten voor veel van onze inwoners ook haalbaar en betaalbaar blijven. Zowel in de huur- als koopsector zijn voor de lagere, maar ook steeds meer voor de middeninkomens nauwelijks mogelijkheden. Het doorstromen via het zogenaamde “schoorsteeneffect” klinkt in theorie mooi, maar in de praktijk is dit een weerbarstig proces.  Samen met onder andere de PvdA en GroenLinks heeft het CDA dan ook aanvullende beleidsuitspraken toegevoegd aan het raadsvoorstel om meer actie te ondernemen om voor al onze inwoners aanbod te bieden om uit de huidige wooncrisis te komen. Gelukkig heeft een meerderheid in de raad de voorstellen gesteund.

Ton ten Vergert, Raadslid CDA Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.