02 juni 2019

Vragen CDA omtrent het kappen van 52 bomen aan de Hoge Boekelerweg

Vorige week hebben een aantal bewoners aan de Hoge Boekelerweg een brief ontvangen van de gemeente Enschede met de mededeling dat in het najaar of komende winter alle 52 kanstanjebomen op het Park Stokhorst gekapt zullen worden. Volgens de gemeente lijdt het meerendeel van deze bomen aan de kastanjebloedingsziekte. Het vellen van deze bomen is volgens de gemeente noodzakelijk omdat er groot gevaar dreigt van spontaan vallende takken en of omvallen bij wind en storm. 

In dezelfde brief geeft de gemeente aan dat dit besluit in overleg is genomen met de Natuur- en Milieuraad Overijssel. Ook is er getoetst aan de flora en faunawet.

In een aantal gemeenten zijn bomen die aan kastanjebloedingsziekte leden, succesvol behandeld met warmtebehandeling of infecteringsmethode die door Wageningen Universiteit zijn onderzocht. Denk hierbij aan gemeentes zoals Zwolle, Dordrecht, de Marne en Sittard Geleen. 

De bewoners aan de Hoge Boekelerweg maken zich volgens het CDA terecht zorgen om het verdwijnen van deze bomenlaan. Het gaat hier om een prachtige oprijlaan die van cultuur-historische waarde is. Het is een restant van het monumentale en als aandenken van het verdwenen boerenland erve Spiele. 

Het CDA vindt dat deze prachtige en monumentale oprijlaan met kastanjebomen niet mag verdwijnen en stelt de volgende vragen:

  • bent u het met de bewoners van het Hoge Boekelerweg en het CDA eens dat deze oprijlaan met cultuurhistorische waarde niet mag verdwijnen? 
  • Heeft u naar alternatieve methodes zoals warmtetechnieken of injecteringsmethodes  gekeken of overwogen i.p.v. deze geplande bomenkap of om een second opinion gevraagd om deze kastanjebomen te redden? Wilt u wachten tot het kappen van deze bomen totdat er meer duidelijkheid is over alternatieve behandelmethodes middels een second opinion? 
  • In de brief van de gemeente staat aangegeven dat het besluit tot het vellen van de bomen in overleg is genomen met de Natuur- en Milieuraad Overijssel. Ook is er getoetst aan de flora en faunawet. Kunt u ons het advies van Natuur- en Milieuraad sturen en de artikelen noemen van de flora en faunawet waarop u getoetst heeft?

Ayfer KoƧ
Fractievoorzitter CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.