18 februari 2018

Vragen over haatzaaiende propaganda

Steden als Rotterdam, Den Haag en Delft waren eerder aan de beurt en nu zijn Enschede, Hengelo, Almelo en Haaksbergen ook gemeentes waar haatzaaiende en -dragende propaganda in de brievenbussen zijn verspreid. Het gaat hier om het omstreden boek 'De verraderlijkheid en de wreedheid van de PKK', van Adnan Oktar (Harun Yahya). Er zijn hierover eerder Kamervragen gesteld.

CDA maakt zich zorgen over de mogelijke spanningen die dit kan opleveren in Enschede door de strijd die op dit moment in het Midden Oosten plaats vindt. Enschede heeft 160 nationaliteiten en al deze groepen hebben jarenlang in vrede samen kunnen leven. CDA Enschede wil dit graag zo houden en tolereert de verspreiding van dit soort haatzaaiende en verderfelijke informatie niet.

Daarom stelt CDA de volgende vragen aan het college:

·       Zijn er ook bij het gemeentelijk apparaat en politie meldingen gekomen van de verspreiding van dit boekje? En om hoeveel meldingen gaat dit?

·       Is het college bekend met de inhoud en ermee eens dat de inhoud verwerpelijk is en zo ja hoe zich de verspreiding van deze info verhoudt met de “strijd tegen fakenieuws” van de minister v binnenlandse zaken?

·       Is het bij u bekend door wie dit pamflet is verspreid in Enschede, Hengelo, Almelo en Haaksbergen?

·       Bent u het met CDA eens dat dit soort informatie tot meer spanningen leidt tussen een aantal minderheidsgroepen uit het Midden-Oosten en met name binnen de Turkse gemeenschap? Bent u voornemens om hier actie op te ondernemen?

·       Welke mogelijkheden heeft u om verspreiding van deze pamfletten te voorkomen?

Namens het CDA Enschede,
Mart van Lagen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.