30 september 2019

Vragen over vertrek SLO uit Enschede

Zoals u inmiddels via verschillende kanalen gelezen en gehoord heeft, heeft de directie van Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) het besluit genomen om uit Enschede te vertrekken. Met dit besluit is geen enkele partij blij. Ook het college betreurt dit besluit zoals het onlangs in een brief aan de Raad d.d. 23 september 2019 aangaf.

In 2015 had SLO dit voornemen ook, maar dankzij een breed aangenomen motie van Tweedekamerlid Michel Rog (CDA) om SLO voor Enschede te behouden, heeft de minister van OCW Bussemaker destijds gehoor gegeven aan deze motie en de directie van SLO verzocht om het besluit om te vertrekken te heroverwegen.

Voor het CDA en alle partijen in de Raad en het college weegt het verlies van directe (hoogwaardige) en indirecte werkgelegenheid in Enschede en Twente bijzonder zwaar. Daarnaast is voor de toekomst van Twente en SLO het economische argument van belang: het behoud van SLO in het economische netwerk in Enschede en Twente als innovatieve kennishotspot en complete vestigingsplaats.

Deze ontwikkeling rijmt ook niet met het spreidingsbeleid van het Rijk en het dichtslibben van het Westen.

In dit kader heeft het CDA afgelopen maandag tijdens de raadsvergadering de volgende vragen gesteld aan het college:

  1. Welke acties heeft u ondernomen richting SLO en het Rijk sinds het recente besluit van de directie om te vertrekken uit Enschede?
  2. Heeft u ook lobbyacties ondernomen voor het aantrekken van nieuwe Rijkstaken in Enschede en omgeving?
  3. Onderneemt u ook lobbyacties samen met de Provincies, de overige Twentse gemeentes en Twente Board?
  4. Wat heeft u van de Raad nodig om uw lobbywerk te versterken?

Wethouder Eerenberg gaf aan dat dat hij zowel richting SLO als met de lobbyist van de regio richting Den Haag de nodige acties heeft ondernomen. Dit heeft hij ook in samenwerking met de provincie gedaan. De lobbyacties waren niet alleen gericht op behoud van SLO voor Enschede, maar ook voor het aantrekken van nieuwe rijkstaken naar de regio. Met het aantrekken van nieuwe rijkstaken is men al jaren bezig.

Ik heb ook de burgemeester opgeroepen om het door hem eerder genoemde nationale debat te initiëren over het dichtslibben van het Westen, spreidingsbeleid, onvervulbare vacatures in het westen van ons land en de aanwezige kennis hier. Het is nu een perfecte tijd om het debat aan te gaan over de noodzaak van een beter spreidingsbeleid en het verkorten van reisafstanden zodat dit ook kan leiden tot een evenwichtiger woningmarkt in Nederland.

 

Ayfer Koç, fractievoorzitter CDA Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.