CDA Regiotour Noord-Brabant
03 oktober 2019

Zet Enschede zichzelf voor de toekomst op slot?

Met het vaststellen van de definitieve herprogrammering bedrijventerreinen en daarmee het afboeken van het grootste deel van de Usseleres, heeft de gemeenteraad van Enschede een keuze gemaakt die niet door de CDA fractie wordt gedeeld. Maar liefst 48 van de nog beschikbare 77 hectare bedrijventerrein wordt nu omgezet naar landbouwgrond of natuur met een afboeking van ruim 18 miljoen euro op de toch al armlastige schatkist van de gemeente.

Met oog op de toekomstvisie van Enschede met groeiambities naar 170.000 inwoners vindt het CDA het strategisch onverstandig haar enige grote nog te ontwikkelen werklocatie nu al in te leveren. Na een jarenlang proces is dit gebied medio 2008 beschikbaar gekomen met bestemming bedrijventerrein. Helaas brak juist in die periode een economische crisis uit waardoor weinig er vraag naar was. In een zogenaamde ijskastconstructie, die wethouder Jeroen Diepemaat aanvankelijk voor ogen stond, was een strategische reservering voor de toekomst mogelijk geweest. Helaas was daar onvoldoende draagvlak voor in de Raad. Extra zuur is dat de overige gemeenten in Twente nauwelijks terreinen afboeken, terwijl dat wel de regionale afspraak is. Verder gaat de uitgifte van bedrijventerrein op XL Park bij Almelo de laatste jaren in een hoog tempo en wordt over niet al te lange tijd voorzien dat ook de laatste beschikbare kavels worden verkocht.

Het pleidooi van het CDA, gesteund door de voorzitters van de Enschedese bedrijventerreinen, om de grootste stad van Overijssel ruimtelijk niet op slot te zetten voor bedrijven, heeft het helaas dus niet gehaald. Gezien de fraaie groene gordel om Enschede heen, zien wij uit oogpunt van rentmeesterschap voorlopig ook geen alternatieven.

Ton ten Vergert, woordvoerder Ruimtelijke Ordening CDA fractie Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.