Green and Purple Covid-19 Work from Home Tips Twitter Post
24 juni 2021

Zij aan zij

In deze update wil ik u bijpraten over wat er in het CDA is gebeurd na het vertrek van Pieter Omtzigt en waar we nu staan als partij en als CDA Enschede.

Pieter was een zeer gewaardeerd lid van onze afdeling. Als de Twentse stem in Den Haag heeft hij ontzettend veel gedaan voor Enschede en Twente. Wij zijn dan ook aangeslagen dat het zover is gekomen dat een christendemocraat in hart en nieren het CDA heeft verlaten. We wensen Pieter kracht en rust toe bij zijn herstel.

De fractie van het CDA Enschede, inclusief fractievoorzitter Ayfer Koç, blijft zich inzetten voor het CDA in de Enschedese raad en blijft werken aan het maken van een lokale vertaalslag van de christendemocratische idealen.

Vorige week woensdag hebben we een digitale bijeenkomst gehouden als CDA Enschede om met elkaar te reflecteren op wat er was gebeurd en hoe het nu verder moet. Het was erg fijn om veel leden die avond te zien en om te horen wat de gevoelens in de afdeling zijn. De dag daarop was er een bijeenkomst voor alle leden van het CDA in Overijssel met Wopke Hoekstra, Ank Bijleveld en Marnix van Rij. Tijdens deze bijeenkomst heb ik namens het CDA Enschede toegelicht dat er veel frustratie is over hoe afgelopen jaar (tijdens en na de campagne) met Pieter is omgegaan. Ook heb ik benoemd dat we in de partij echt beter met elkaar om moeten gaan en er veel moet gebeuren om het vertrouwen van leden en kiezers te herwinnen. Wopke, Ank en Marnix hebben tijdens de avond aandachtig geluisterd naar alle vragen en opmerkingen en gaven aan hier serieus mee aan de slag te gaan.

De eerste stap waar nu op gewacht wordt is het evaluatierapport van de commissie-Spies. Dit rapport wordt rond 5 juli verwacht. De partijtop zal in de dagen daarna aangeven wat er op basis van dit rapport gaat gebeuren. Daarnaast zal toegewerkt worden naar het congres van midden september. Het is de bedoeling dat er meerdere inhoudelijke bijeenkomsten georganiseerd gaan worden op weg naar dit congres, zodat we in de partij echt met elkaar het gesprek kunnen aangaan over ons inhoudelijke verhaal. Wij zullen als bestuur van CDA Enschede in de gaten houden hoe dit vormgegeven wordt en kijken of we hier eventueel lokale activiteiten omheen kunnen organiseren.

Voor nu wachten we de evaluatie af. Maar ik verzeker u dat wij als bestuur geen genoegen zullen nemen met holle retoriek. Er moet nu echt wat veranderen in de partij. Onze christendemocratische idealen moeten weer centraal komen te staan.

Laura Pierik, Voorzitter CDA Enschede  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.