11 maart 2021

Zorgen over nieuw voorstel regionale samenwerking

Het CDA heeft zorgen over de nieuwe organisatie van de regionale samenwerking. Deze spitsen zich toe op de complexiteit van de organisatie en de positie van de Raad en Enschede.

Het complexer i.p.v. simpeler maken van de regionale organisatie
De nieuwe organisatie zou simpeler worden, maar helaas is een constructie gekozen waarbij de Regio nu uit 3 organen bestaat i.p.v. 1: Twenteboard, Gemeenschappelijke regeling gezondheid, en bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatieschap Twente. Wij denken dat de regio geen structuurverandering nodig heeft, maar cultuurverandering; met allerlei nieuwe structuren gaan we het niet winnen. Wat er moet gebeuren is cultuurverandering: meer op inhoud, minder in processen en structuren en elkaar meer gunnen.

De positie van de Raad
De positie van de Raad wordt zwakker. De Raad wordt niet genoemd bij de statuten, maar komt ook nauwelijks bij bestuursovereenkomst terug. Het CDA had al eerder moeite met het op grotere afstand zetten van de Raad. Overigens ligt dit voorstel niet in lijn met de nieuwe wetgeving. Bij de nieuwe wetgeving is de Raad meer aan zet.

De positie van Enschede
Het CDA heeft eerder aangegeven dat wij voor Enschede alleen een kwaliteitszetel in de Twenteboard niet voldoende vinden. Gezien het inwonertal en onze financiële bijdrage aan de Regio vinden wij een kwaliteitszetel niet passend. Daar komt bij dat Enschede ook geen stemrecht heeft in het bestuurlijk overleg van alle 14 gemeentes. Dit moeten wij niet accepteren als Raad. Zeker als je ziet dat de positie van Enschede steeds meer geminimaliseerd wordt: eerst werd het voorzitterschap ontnomen, daarna het stemrecht en straks wordt misschien ook de kwaliteitszetel ontnomen.

Moeten we dit willen als Enschede? En waar is het leiderschap van Enschede?

Kortom, wij zijn niet tevreden over dit voorstel en zullen met een zienswijze komen op alle 3 punten: de complexiteit van de organisatie, de positie van de Raad en de positie van Enschede.

Ayfer Koç, fractievoorzitter CDA Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.