01 november 2019

Zwembaden het hoofdpijndossier van het gemeentebestuur

Afgelopen maandag was een commissiebehandeling over de begroting met o.a. het onderwerp zwembaden. Het was een levendig debat waarin pijnlijk duidelijk werd hoe de vork in de steel zit. Op 11 november a.s. moet de gemeenteraad een besluit nemen over de voorliggende begroting. In de begroting staat een taakstelling van €400.000 euro op Sportaal en dan met name op de zwemsport. Het CDA Enschede is tegen deze taakstelling zoals die omschreven staat in de begroting.

De commissiebehandeling heeft zichtbaar gemaakt dat er vanuit de wethouder geen bereidheid is om antwoorden te geven op vragen die er leven. Al weken wachten de politieke partijen (oppositie en VVD, BBE en D66) en de zwemverenigingen op antwoorden vanuit het college over de mogelijke gevolgen voor de zwemsport in Enschede als deze taakstelling wordt vastgesteld. Door de oppositiepartijen is er zelfs een “noodbrief” gestuurd aan het adres van het college met vragen die er leven bij de partijen en zwemverenigingen. Tot op heden is geen enkel antwoord van het college vernomen.

De zwemverenigingen deden tijdens de commissiebehandeling een oproep aan de wethouder om een keer in gesprek te gaan met de verenigingen. De wethouder heeft dus in de afgelopen weken nauwelijks tot geen contact gehad met onze eigen Enschedese zwemverenigingen. Dit is geen goed voorbeeld van ‘Goed Bestuur’ en hoe wij hier in Enschede met onze partners in de stad en met elkaar willen omgaan. Het minimale wat de wethouder had kunnen ondernemen was om in gesprek te gaan met de zwemverenigingen.

Onder zwemverenigingen en zwembadgebruikers heerst angst en onzekerheid over het voorbestaan van hun sport in Enschede. De wethouder noemt in de krant deze angst en onzekerheid “voorbarig” en suggereert hiermee dat er dus informatie is waarop hij dit kan bestempelen als voorbarig. De gemeenteraad, zwemverenigingen en zwembadgebruikers hebben die informatie niet. We moeten het dus doen met uitspraken in de krant zonder een formele brief of raadsvoorstel. Dat is een onwerkbare situatie en dat hebben wij ook duidelijk gemaakt tijdens de commissiebehandeling. De wethouder deed het af met een persoonlijke aanval op mij als raadslid. Antwoorden op de vele vragen, die ik namens het CDA Enschede heb gesteld, zijn er nooit gekomen…

Het CDA Enschede zal tijdens de behandeling van de begroting in de raadsvergadering amendementen indienen om de taakstelling op de zwemsport eruit te halen en het voortbestaan van de zwemsport in Enschede te redden! Het CDA gooit in ieder geval de handdoek niet in de ring.

Mart van Lagen, raadslid CDA Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.