In dit verkiezingsprogramma staan tal van keuzes en standpunten. Hoewel de precieze financiële doorvertaling in de vorm van begrotingen gemaakt moet worden, vinden we het belangrijk een overzicht te geven van de financiële doorvertaling van de standpunten in ons verkiezingsprogramma.

De financiële staat van de gemeente is niet rooskleurig. Bouwgronden die niet ontwikkeld kunnen worden moeten worden afgeboekt. Het beroep op voorzieningen rondom zorg en inkomensondersteuning wordt groter, terwijl de budgetten die de gemeente vanuit het rijk daarvoor krijgt afnemen. De rek is er écht uit – de politiek moet keuzes maken. Het is kiezen en delen.

Waar het CDA niet voor kiest is de weg van wegkijken, potverteren en vervolgens de rekening bij de Enschedeër neer te leggen. Streven naar solide overheidsfinanciën betekent voor ons:

Gericht geld besparen: de tijd van ombuigingen via de kaasschaafmethode is voorbij. We moeten kiezen voor besparingen die ook op langere termijn gezondere overheidsfinanciën opleveren. Daarvoor moeten we zaken structureel anders en beter organiseren. Op die manier kunnen bezuinigen ook leiden tot betere dienstverlening en meer initiatief van onderop.

Perspectief bieden: het CDA is niet de partij van bezuinigen met de botte bijl. Hoewel ambities mogelijk bijgesteld moeten worden, vinden we dat er perspectief moet blijven. Bijvoorbeeld door aan het geld dat de gemeente uitgeeft aan projecten de voorwaarde te verbinden dat opdrachtnemers mensen zonder baan aan het werk helpen. Of door te kiezen voor gerichte ondersteuning van mensen die zelf aan het werk willen, in plaats van algemene reactivering van werklozen.

Een vangnet in stand houden: het CDA staat voor een solide sociaal vangnet. Het zal niet mogelijk zijn om alle huidige voorzieningen in stand te houden. Maar door uit te gaan van wat mensen zelf nog kunnen, de omslag te maken van aanbod- naar vraaggericht werken en door prioriteit te geven aan fraudebestrijding (bijvoorbeeld via een kliklijn voor uitkeringsfraude) kunnen ook daar kosten bespaard worden – waarbij er nog altijd een sterk vangnet blijft voor mensen in de knel.

We maken onderscheid tussen zaken waar we meer op willen inzetten, zaken die we anders en beter willen organiseren en zaken waar we echt op willen besparen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.