Voorwoord

Er is door de leden van de programmacommissie hard gewerkt om voor het CDA Haaksbergen een evenwichtig programma te schrijven. Een programma dat gebaseerd is op de waarden en tradities van de Christen Democratie. Het omzien naar elkaar, dat met het woord Noaberschap zo treffend tot uitdrukking wordt gebracht.

Hiervoor hebben we met diverse mensen en organisaties gesproken. De uitkomsten hiervan zijn verwerkt in het concept programma waarop de leden hun opmerkingen en aanvullingen konden plaatsen.

Dit alles heeft geresulteerd in het CDA programma voor de komende vier jaar, rekening houdend met de wensen van de inwoners en gebruikers. Dit uit zich onder andere in de aandacht voor vrijwilligers en mantelzorgers, aan het streven naar het in stand houden van het uitgebreide sportaanbod. Maar ook uit de zorg voor het platteland en de financiële situatie in Haaksbergen.

We maken duidelijke keuzes voor nieuwe of lopende ontwikkelingen, waarbij er — als er sprake is van knellende regelingen — een vangnet is voor diegene die tussen wal en schip dreigt te vallen.

Het CDA wil, als partij met ruime bestuurservaring, met fractie en leden weer verder bouwen aan Haaksbergen. Een gemeente met goede voorzieningen waarin geleefd, gewerkt en ontspannen kan worden met respect voor elkaar: een echte samen-leving.

Wij hopen dat u zich herkent in onze uitgangspunten en doelen voor een goede toekomst van Haaksbergen. Voor een dorp dat we door willen geven.

Het schrijverscollectief

Jacqueline Heuzels
Patrick ten Voorde
Theo van der Hulst
Herbert Leusink

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.