Een goede bereikbaarheid is voor Haaksbergen van evident belang. De aanleg van de nieuwe N18 die de komende periode zal worden afgerond, is voor de gemeente belangrijk, maar brengt ook problemen met zich mee door de veranderende verkeersstromen. Daarnaast zal ook de oude N18 moeten worden afgewaardeerd. In onze visie blijft deze weg de hoofdader voor de ontsluiting van het oostelijk en zuidelijk deel van de gemeente.

  • Monitoren en waar nodig maatregelen treffen bij de afhandeling van de verkeersstromen van en naar de nieuwe N18, met name het openbaar vervoer.
  • De oude N18 zodanig afwaarderen dat de belangrijkste functie (de noord-zuid verbinding) intact blijft.
  • In het centrum, de kernen en het buitengebied van Haaksbergen het onderhoud van wegen op peil brengen en houden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.