Haaksbergen heeft een omvangrijk buitengebied, waarbij de kerkdorpen St. Isidorushoeve, Buurse en Veldmaat, de landbouw en de natuurgebieden het meest in het oog springen.

Ontwikkeling Kerkdorpen

Het CDA wil:

  • In de kerkdorpen St. Isidorushoeve, Buurse en Veldmaat bouwen naar behoefte.
  • Vrijkomende agrarische bebouwing kunnen inzetten of omvormen tot woning.
  • Aandacht voor de verkeersveiligheid met betrekking tot de aanleg en inpassing van de nieuwe N18.
  • Recreatieve initiatieven stimuleren die de leefbaarheid van het dorp en het platteland bevorderen.
  • Het herinrichtingsplan ondersteunen dat is opgesteld door de wijkraad Veldmaat, om de Veldmaterstraat rond de kerk aan te passen en om te vormen tot dorpsplein en nieuwe winkelstraat.

Plattelandsontwikkeling

Het CDA hecht aan goede en ruime ontwikkelingsmogelijkheden voor het platteland, het liefst in afstemming met de 14 Twentse gemeenten en de provincie.

  • Faciliteren van midden- en kleinbedrijven op erven en in kernen.
  • Inzetten op versterking van de digitale infrastructuur op het platteland waar mogelijk of nodig.
  • Nieuwe ontwikkelingen stimuleren, zolang het de mogelijkheden voor de bestaande agrarische bedrijven niet belemmert.
  • Maatwerkoplossingen bieden voor bedrijven die te maken hebben met de gevolgen van de aanleg van de nieuwe N18.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.