Zonder al de Haaksbergse vrijwilligers zou het leven er heel anders uitzien. Of het nu in het verzorgingshuis is of bij de sportvereniging, vrijwilligers zijn overal en verrichten ongelofelijk veel werk. Ook in de van oudsher overheidstaken worden nu vrijwilligers ingezet, denk maar aan de mantelzorgers.

Het CDA vindt daarom vrijwilligers erg belangrijk binnen onze gemeenschap; zij verdienen ons respect.

Vrijwilligers

  • Inzetten op het versterken van vrijwilligers door het geven van cursussen en trainingen, mede om aan de vraag van toenemende professionalisering en eisen aan het vrijwilligerswerk tegemoet te komen.
  • Vrijwilligerswerk bij alle burgers onder de aandacht brengen en stimuleren.
  • Vrijwilligers in Haaksbergen krijgen de aandacht die zij verdienen. Het CDA wil dit blijven doen door het uitreiken van een Valentijnsboeket.

Mantelzorgers

Het CDA streeft naar een samenleving waar mensen zoveel als mogelijk mee kunnen doen ongeacht geslacht, leeftijd, inkomen of eventuele beperkingen. Vrijwilligers, mantelzorgers en professionals werken samen in een netwerk waarbij het principe 1 gezin, 1 plan, 1 hulpverlener wordt gehanteerd. Mensen die het nodig hebben worden ondersteund op een wijze die bij hen past, waarbij invulling wordt gegeven aan het begrip Noaberschap.

  • Het blijven ondersteunen van lokale en regionale initiatieven waarbij bedrijven, kerken, etc. met elkaar de alledaagse zorg voor ouderen en zieken in hun omgeving organiseren.
  • Mantelzorger of ouderen-adviseur een vaste plek bij een keukentafelgesprek heeft, mits de aanvrager dit wenst.
  • Het mantelzorgcafé ook buiten werktijden houden.
  • Een mantelzorgcompliment verstrekken.
  • De contacten tussen de generaties stimuleren.
  • Mantelzorgers ontlasten door tijdelijke vervanging aan te bieden. Vrijwilligers en mantelzorgers vervullen immers een belangrijke rol op het gebied van welzijn.
  • De afstemming tussen vraag en aanbod van vrijwilligers verbeteren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.