21 november 2016

Algemene ledenvergadering 21 november

21 november 2016. Aanvang 20.00 uur.

Lokatie: De Esch 
Hessenweg 47 
Hardenberg

Op maandag 21 november zal een algemene ledenvergadering worden gehouden van het CDA, afdeling Hardenberg. Het bestuur nodigt alle leden hiervoor van harte uit.

Vanaf 19.45 uur bent u welkom in de Esch. De vergadering start om 20.00 uur.

Agenda:

  • Opening
  • Vaststelling agenda
  • Vaststellen notulen algemene ledenvergadering 14 mrt 2016
  • Vaststellen notulen algemene ledenvergadering 10 okt 2016
  • Begroting 2017
  • Lopende politieke zaken
  • Rondvraag
  • Afsluiting

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.