15 oktober 2018

Algemene ledenvergadering in De Krim

Het CDA Hardenberg nodigt u van harte uit voor een algemene ledenvergadering op maandag 15 oktober.

Vanaf 19.45 bent u welkom in dorpshuis ‘De Planeet’, Planetenstraat 6 in de Krim. De vergadering start om 20.00 uur.

Op 10 september 2018 heeft het bestuur van het CDA Overijssel de advieskandidatenlijsten voor de verkiezingen van Provinciale Staten en verschillende waterschappen, welke gehouden worden op 20 maart 2019, vastgesteld. Nu zijn de CDA-leden aan de beurt:

Na de pauze zal Maurits von Martels, 2e kamerlid voor het CDA uit Dalfsen met ons praten over de gevolgen van Prinsjesdag. Maurits heeft o.a. milieu in de portefeuille dus ook zeker asbest sanering zal aan de orde komen.

Agenda:

  • Opening
  • Vaststelling agenda
  • Notulen ALV 9 april 2018 *)
  • Vaststelling CDA kandidatenlijst waterschap Vechtstromen
  • Vaststelling CDA kandidatenlijst waterschap Drents Overijsselse Delta
  • Vaststelling CDA kandidatenlijst Provinciale Staten
  • Pauze
  • Maurits von Martels; 2e kamerlid voor het CDA
  • Rondvraag
  • Afsluiting

*) de notulen zijn op te vragen bij de secretaris (vfaassen@home.nl)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.