18 februari 2022

Altijd aandacht voor veiligheid

Uit signalen van inwoners uit de gemeente Hardenberg blijkt dat het onderhoud van bermen niet altijd optimaal wordt uitgevoerd. Dit kan tot onveilige situaties leiden en daarom heeft het CDA een motie ingediend met de opdracht voor het college van burgemeester en wethouders om een inventarisatie te maken van het achterstallig onderhoud van de bermen en met een voorstel te komen om extra geld beschikbaar te stellen dit op te lossen.
Daarnaast is bij de vaststelling van het Gemeentelijk Vervoer en Verkeer Plan (GVVP) door het CDA aandacht gevraagd voor fietsverbindingen die veilig, comfortabel, goed onderhouden en voldoende breed zijn. Met waar mogelijk ook ontmenging van fietser en landbouwverkeer, wat met name ten goede komt aan de verkeersveiligheid voor de vele scholieren die iedere dag van huis naar school en terugfietsen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.