05 oktober 2016

Bijeenkomst toekomstgericht boeren in Overijssel

7 november 2016: De Provincie Overijssel wil, onder aanvoering van gedeputeerde Hester Maij, de landbouwsector met het nieuwe Agro & Food beleid een positieve impuls geven. Door kansen te creëren voor ondernemende agrariërs met goede plannen voor innovatieve vormen van ondernemen. Juist de landbouwsector is onmisbaar voor de samenleving, ook in Overijssel. Nederland loopt voorop in haar kwaliteit en kennis omtrent alle vormen van landbouw. Als CDA zijn we van mening dat we trots mogen zijn op onze landbouwsector!

Ontwikkelingen vragen veel

De landbouwsector heeft van doen met een veelheid van regel- en wetgeving waaraan zij zich moet conformeren. Zodanig dat deze enorme hoeveelheid aan regelgeving voor vele boeren een bedreiging vormt in het bestaansrecht van hun boerenbedrijf, ​veelal familiebedrijven ​die generaties van opvolging kennen​. ​Ook de veranderingen in de markt, vragen veel van boeren familiebedrijven.

Toekomst gericht boeren in Overijssel

Het CDA organiseert op 7 november een landbouwavond met als thema "Toekomstgericht boeren in Overijssel". Deze avond staat in het teken van de kansen in de landbouwsector, het nieuwe Agro & Food programma en beeldvorming rondom de sector. Gedeputeerde Hester Maij en Tweede Kamerlid Jaco Geurts zijn aanwezig en belichten deze onderwerpen vanuit de provinciale en de landelijke politiek. Enkele agrarische ondernemers vertellen over de ommezwaai die zij hebben gemaakt met hun agrarisch (familie)bedrijf. Tweede Kamerlid Jaco Geurts, van origine agrariër, weet als geen ander te vertellen over de sector, haar problematiek en de kansen die er liggen. Door zijn bevlogenheid en kennis weet hij de vertaalslag te maken naar de dagelijkse praktijk, familiebedrijven, toekomstbestendigheid en innovatieve ontwikkelingen. ​ ​

Iedereen is van harte welkom

De avond wordt geleid door ​ ​woordvoerders landbouw van de Statenfractie van het CDA Overijssel​ ​Bouwien Rutten en Marco van der Vegte. De avond is vrij toegankelijk voor iedereen. Ook als u geen lid bent van het CDA bent u van harte uitgenodigd deze avond te bezoeken. Graag horen we in verband met de catering of u er bij bent. U kunt zich aanmelden via deze link. 

​Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 

Einde: 22.00 uur, na afloop is er nog gelegenheid om met elkaar na te praten onder het genot van een drankje. ​ 

Locatie: ​Zalencentrum Het Anker​, ​Wilhelminastraat 28​, ​7642 CS Wierden​​​

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.