04 oktober 2016

CDA blij met flinke impuls Agro en Food sector

De agro & food sector is belangrijk voor Overijssel; zij is goed voor 10% van de inkomsten, 15% van de banen en 70% van het grondgebruik. De manier waarop voedsel wordt geproduceerd verandert, maar ook de beschikbaarheid van grondstoffen en draagvlak in de samenleving zijn aan verandering onderhevig.

Veel werkgelegenheid

Om de sector, die in Overijssel zorgt voor veel werkgelegenheid is het van groot belang dat de sector gezond blijft. Daarvoor heeft de provincie Overijssel, onder leiding van gedeputeerde Hester Maij  het nieuwe Agro en Food beleid ontwikkelid. Waar we als CDA erg blij mee zijn. Met het goedkeuren van het voorstel is een bedrag van 12 miljoen euro gemoeid.  In de goed gekeurde plannenwordt beschreven hoe de uitdagingen in de sector worden aangepakt.

Ondernemers ondersteund

Zo worden ondernemers ondersteund met kennisvouchers en gaan verschillende partijen samenwerken in innovatielabs om antwoorden te vinden op belangrijke vraagstukken uit de sector. In het agro&food programma gaat het om zes thema’s: gezond produceren (antibioticareductie), duurzame voedselbodem (versterken van de veerkracht van de bodem, mestverwerking en precisielandbouw), de stal van de toekomst (stallen toegepast op de natuurlijke behoeften van het dier), waardevolle voedselketens (nieuwe eiwitten, korte afzetketens), natuurrijk ondernemen (natuurinclusieve landbouw) en de boer als buur.

Leefbaarheid platteland

“Een sterke Agro en Food sector is ook van belang voor de leefbaarheid van ons platteland en dat is zoals u weet een belangrijk thema voor ons. Met deze 12 miljoen  voor stimulering van innovatie, verduurzaming en regionalisering geven we richting aan de sector. Tot mijn grote opluchting is het voorstel geen eenzijdige lofzang op enkel en alleen de biologische sector, ook de gangbare sector kan gebruik maken van de middelen die we vandaag ter beschikking stellen. Want juist de kruisbestuiving tussen gangbaar en biologisch/ecologisch leidt tot de meest verrassende innovaties.  Wij laten ons graag verrassen”, aldus woordvoerder Marco van der Vegte in zijn bijdrage tijdens de vergadering van Provinciale Staten.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.