12 mei 2016

CDA: Geen verhoging OZB voor buurt- en wijkcentra !

Dinsdag 10 mei heeft de fractie van het CDA in de oriënterende ronde klip en klaar duidelijk gemaakt dat wat haar betreft de forse verhoging van de onroerend zaak belasting (OZB) voor buurt- en wijkcentra (en andere sociaal culturele en sportvoorzieningen) van tafel moest.

Het CDA heeft zowel de andere partijen in de raad als het college overtuigd dat de door het college voorgestelde incidentele “gewenningscompensatie” onvoldoende is. En dat de meeropbrengst OZB van 70.000 euro die de (maatschappelijke) organisaties die buurt- en wijkcentra etc “in de been houden” terug moet naar deze maatschappelijke organisaties.

Niet voor het eerst heeft het CDA de verhoging van de OZB aan de orde gesteld. In het verleden hebben we al aandacht gevraagd voor de scheefgroei van de OZB die met name bij de landbouwers gevoeld wordt. En nog bij de begrotingsbehandeling in november hebben wij gepleit voor het niet doorgaan van een verhoging van de OZB voor alle inwoners en bedrijven. En dan nu (vanaf februari, toen ons de eerste signalen bereikten) over de forse verhoging van de OZB voor maatschappelijke instellingen.

Door een nieuwe (door de overheid voorgeschreven) taxatiemethode werden veel maatschappelijke instellingen geconfronteerd met een fors hoger vastgestelde waarde van hun buurhuizen, wijkcentra etc. En daarmee ook met een forse verhoging van de OZB. Een verhoging van 70.000 euro die “zo in de kas van de gemeente vloeide”. In februari hebben wij daarover vragen gesteld en heeft het college geantwoord met een oplossing te komen. En die lag 10 mei voor te bespreking in de raad. Het college stelt nu een eenmalige “gewenningscompensatie” voor die maar voor een beperkt aantal maatschappelijke organisaties zou gelden. “Een pleister op de wonde, maar geen genezing” zo liet dhr Bron van het dorpshuis in Kloosterhaar weten. 

“Wanneer je als raad in deze tijd veel van de samenleving verwacht (minder overheid, meer eigen kracht, meer hulp van vrijwilligers, meer maatschappelijke participatie) dan past het niet dat dezelfde overheid het de samenleving financieel onmogelijk maakt deze belangrijke taken uit te voeren” was het pleidooi van de CDA fractie.

Vaak hebben we als raad van Hardenberg het belang van de maatschappelijke organisaties uitgesproken, nu wordt het tijd dat die mooie woorden ook een vervolg krijgen in stevige daden. Dus de verhoging moest wat het CDA betreft van tafel. Omdat het niet mogelijk is om “een korting” te geven op de OZB stelt het CDA de raad voor de verhoogde OZB in de vorm van een subsidie terug te geven aan de maatschappelijke organisaties. 

Speciale aandacht hebben we als fractie nog gevraagd voor bijzondere situaties als bijvoorbeeld de Binder in Gramsbergen. Die worden (als nieuwe organisatie) voor het eerste geconfronteerd met een forse, niet verwachte, OZB-aanslag. Het CDA stelt voor dat het college voor dergelijke situaties in overleg met de organisatie te komen tot “passend maatwerk”

In de raad was een meerderheid voor dit plan van het CDA. Het college heeft daarop wijselijk besloten haar voorstel voor een beperkte incidentele “gewenningscompensatie” in te trekken en heeft toegezegd een nieuwe regeling in de lijn met de inbreng van het CDA te gaan maken. 

Namens de fractie van het CDA

Henk Dogger

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.