22 mei 2019

CDA Hardenberg - standpunt zonneparken

We zijn als raadsleden gekozen om keuzes te maken. Op 21 mei lag er een voorstel dat ons als CDA fractie voor een moeilijke keuze stelde. We gaan samen voor duurzaamheid, daar kunnen en willen we niet om heen. Het inzetten van landbouwgrond heeft hierbij echter niet onze voorkeur.

Dat heeft u in al onze eerdere betogen kunnen horen en in ons verkiezingsprogramma kunnen lezen. Wat we zoeken is balans. Niet alleen voor de korte termijn, maar zeker ook voor de lange termijn. De afweging die gemaakt moest worden, is of we een drietal ontwerp omgevingsvergunningen ter inzage wilden leggen. De volgende stap in het proces om al dan niet te komen tot een zonnepark op meerdere plekken in onze gemeente. Dit is dus nog niet de vergunningverlening.

Al eerder stelden we dat we als raad deze plannen te willen zien. De reden was dat we allemaal keuzes maken voor vandaag en voor de toekomst van onze gemeente. Verantwoorde en zorgvuldige keuzes op basis van alle beschikbare informatie. En mede daarom waren we blij met de mensen die zijn komen inspreken. Mensen die zich ergens zorgen om maken of gepassioneerd komen vertellen waarom ze ergens juist vóór zijn.

We hebben 4 criteria en 3 plannen, waar wij als CDA fractie bij 1 plan nog veel vragen hadden. De reden is zorgvuldigheid met zijn grote en diverse belangen en balans voor ons moet gaan voor snelheid. De zorgvuldigheid, waarvan we allemaal hebben gezegd dat we daar voor zouden gaan, vraagt om nadere uitwerking. 

Na een uitgebreide discussie hebben we besloten om de plannen ter inzage te leggen om de meningen uit de samenleving op te kunnen halen. Als er zienswijzen worden ingediend, zal de raad de plannen opnieuw bespreken.

We gaan door om onze doelen te halen, waarbij we in ieder geval de zonneladder en onze totaalvisie op het gebied van duurzaamheid willen gebruiken. Het CDA gaat voor duurzaamheid in combinatie met rentmeesterschap. En daarin zien we ook kansen. Er liggen niet alleen technologische en economische kansen voor bedrijven, maar ook voor maatschappelijke initiatieven zoals coöperatieve verbanden in buurten die hun energievoorziening samen regelen. Dit zijn kansen om de leefbaarheid in wijken grootschalig aan te pakken bij de overgang naar duurzame energiebronnen.

En u kunt ook op ons rekenen dat we meedenken en actief betrokken blijven bij deze initiatieven zoals u dat van ons gewend bent. 

Heeft u naar aanleiding van onze inbreng in de raadsvergadering van 21 mei of onze standpunten vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op. Woordvoerder op dit onderwerp is: Arjen Roelofs.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.