03 juni 2019

CDA stelt vragen n.a.v. Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Op 29 mei 2019 heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een streep gezet door het beoordelingssysteem Programma Aanpak Stikstof (PAS). Uit de verschillende berichtgeving n.a.v. deze uitspraak lezen wij dat ‘’de huidige vergunningsprocedure te weinig zekerheid geeft over de hoeveelheid vrijkomend stikstof’’… ‘’Naast de veehouderij heeft deze uitspraak ook gevolgen voor tal van andere projecten.’’ Het CDA maakt zich hierover ernstig zorgen en heeft dan ook schriftelijke vragen gesteld.

Zie bijgaande link [schriftelijke vragen].

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.