18 februari 2022

CDA stelt vragen over bomenkap in Balkbrug

Omdat er een aanvraag bij de gemeente Hardenberg is ingediend om (karakteristieke) bomen in het parkje van het centrum van Balkbrug te kappen, heeft CDA vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Het betreft namelijk een van oudsher authentieke plek in een dorp waar het laatste jaar al vele vernieuwingen zijn gerealiseerd. Deze plek wordt o.a. benut om 4 mei te herdenken. In de dorpsvisie van Balkbrug hebben inwoners de wens van een groene verbindingszone tussen Ommerschans en het Reestdal beschreven. Juist het parkje vormt hiervan een natuurlijk onderdeel. Daarom stelde CDA de vraag: “Is het mogelijk om een optimale oplossing te bedenken in de lijn van het Dorpsplan Balkbrug waarbij woningbouw wordt gecombineerd met behoud van beeldbepalend groen?”.

Hierop is onlangs antwoord gekomen: “De drie forse eiken, aan de zijde van de Meppelerweg, blijven staan. De gemeente gaat opnieuw met de initiatiefnemer in gesprek waarbij het zoveel mogelijk behouden van beeldbepalend groen en aansluiting op de visie dorpshart centraal staan. De realiteit is echter wel dat door nieuwbouw groen verloren zal gaan. De ambitie is ook dat bij alle kwadranten kruising Balkbrug openbaar groen wordt toegevoegd. De plannen worden in overleg met Plaatselijk Belang uitgewerkt tot een voorontwerp. Vervolgens wordt een informatieavond voor inwoners van Balkbrug gereorganiseerd om hen te informeren en reactie te geven. Pas daarna wordt het ontwerp definitief gemaakt”.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.