04 oktober 2018

De fractie vergadert op locatie!

CDA vergadert in gebouw De Hoogenweg

Op maandag 8 oktober houden de CDA raadsleden hun fractievergadering in gebouw De Hoogenweg. Om 19.30 uur start de vergadering en voorafgaand is er tussen 19.00 en 19.30 uur de mogelijkheid om als inwoner(s) van Hoogenweg in gesprek te gaan met raadsleden.

Het CDA wil graag dat inwoners trots kunnen zijn en blijven op hun dorp en gebied, waar het goed wonen, werken en leven is. Hiervoor wordt per kern al veel inzet getoond door verschillende personen en initiatiefgroepen. De rol van de gemeente verandert en sluit meer aan bij initiatieven die leven in een dorp of kern. Dit betekent dat inwoners vaker meedenken en ook zelf meer gaan doen. De gemeenteraad wil graag wat eerder en beter op de hoogte zijn van de mening en ideeën van deze inwoners. Daarom houdt het CDA haar fractievergaderingen de komende tijd in de verschillende kernen van de gemeente Hardenberg.

Mensen kleuren de samenleving

De titel van het CDA programma voor de komende vier jaar is “Mensen kleuren de samenleving”. CDA is een lokale partij die kijkt en luistert naar wat nodig is in de verschillende kernen binnen de gemeente Hardenberg. Thema’s als levensbestendig wonen, ontmoeting, ondernemerschap, welzijn, sport, vrijwilligers, verenigingsleven, mantelzorgers, kwetsbaren spelen daarin een belangrijke rol. Deze lokale partij zoekt naar duurzame oplossingen die voor nu en in de toekomst de dorpen ten goede komen. Iedereen doet mee, daarom CDA kiest voor kwaliteit, wil mensen zekerheid geven, steunen waar nodig, zonder direct taken over te nemen. Want de kracht zit in de samenleving.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Rick BrinkFractievoorzitter CDA HardenbergRick.Brink@hardenberg.nl

Telefoon: 0651805877

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.