24 augustus 2022

Elma Soeten nieuwe fractievoorzitter CDA Hardenberg

De fractie van het CDA Hardenberg heeft Elma Soeten (43, Sibculo) gekozen als fractievoorzitter. In de eerste fractievergadering na het zomerreces nam Elma de voorzittershamer over van Max Bakhuis die als vice-voorzitter tijdelijk de fractie leidde.

Veel energie
De voltallige fractie stemde unaniem – en met enthousiasme – voor het kandidaatschap van Elma Soeten. Er waren geen tegenkandidaten. “Ik ben bijzonder dankbaar met het vertrouwen van de fractie”, aldus Elma. “Heel fijn dat we na de verkiezingen de rollen verdeeld hebben. Ik heb ook enorm veel energie om nu – na het zomerreces – te starten met de opdracht die we in maart kregen: er zijn voor de inwoners van de gemeente Hardenberg”.

Ervaring en achtergrond
Elma zit sinds 2018 in de gemeenteraad van Hardenberg en was al op vele onderwerpen actief. Zo zette zij zich in voor de leefbaarheid in de kernen, betere verlichting op fietspaden en voldoende sportvoorzieningen. Elma is getrouwd, heeft 3 kinderen en samen met haar man vangt ze 2 pleegkinderen op. In het dagelijks leven is zij teamleider in de wijkgerichte uitvoering voor de gemeente Almelo. Daarnaast is zij trouwambtenaar voor onze gemeente en de gemeente Ommen. Ook is zij vrijwilliger bij SiculoperZ en de aquaklimcross in haar woonplaats Sibculo en is zij diaken in de PKN gemeente.
CDA-fractie: ‘’Met Elma hebben wij een frisse, energieke en ervaren voorzitter met kennis van zaken’’. Ook CDA-wethouder Martijn Breukelman is blij met de keuze voor Soeten: ‘’Elma is een echt politiek talent. De samenwerking is al jaren prettig. Ze houdt niet van politieke spelletjes maar gaat 100% voor de inhoud en de inwoners. Daar vinden we elkaar. Ik zie uit naar de verdere samenwerking!’’

Leefbaarheid, boeren en kernen
Onder leiding van Elma Soeten gaat het CDA Hardenberg nu positief voorwaarts. “We hebben veel te doen, zeker voor mensen die het wat minder hebben, op het gebied van inflatie en (energie)armoede. Niet alleen de landelijke politiek is wat dat betreft aan zet. Mensen komen echt in de knel, helaas kennen we de (lokale) voorbeelden”, aldus Elma. Daarnaast willen we er zijn voor de boeren in onze gemeente. Het CDA Hardenberg wil maximaal ruimte bieden aan de agrarische sector. Een sector die met slim werken en innovatie verder komt dan met harde maatregelen. Het is nu echt het moment om door te pakken. Dat geldt ook voor de leefbaarheid in onze kernen. “Met mijn fractie wil ik stappen gaan zetten en onze inwoners perspectief bieden. Het is in Hardenberg goed en mooi wonen. Daar horen gezonde kernen bij, voldoende (betaalbare) woningen en goede voorzieningen voor iedereen. We hebben al mooie stappen gezet, bijvoorbeeld in de Krim, daar gaan we mee verder”.

Toekomst
Volgende week dinsdag is de eerste vergadering van de gemeenteraad van Hardenberg na het zomerreces. Het is ook de eerste vergadering sinds het vertrek van twee leden van de CDA-fractie. “Wij hebben het bestuur gevraagd onderzoek te doen naar de nasleep van de verkiezingen en de coalitievorming. Dat wachten we af”. De fractie van het CDA Hardenberg gaat unaniem, vol energie en goede moed starten aan het nieuwe politieke seizoen. “We hebben allemaal enorm veel zin om weer te beginnen. We gaan werk maken van het coalitieakkoord en zorgen voor een nog mooier en aantrekkelijker Hardenberg, in de eerste plaats voor onze inwoners”.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.