10 februari 2016

Geen problemen thuiszorg Hardenberg door omvallen TSN

Afgelopen week werd bekend dat Buurtzorg Nederland een deel van de door TSN Thuiszorg uit Almelo verzorgde thuiszorg wil overnemen. Dat in verband met het faillissement van TSN. Maar niet in alle gemeenten zal de zorg door Buurtzorg overgenomen worden. Dat was voor de fractie aanleiding om het college te vragen of ook inwoners van onze gemeente getroffen zouden worden door dit faillissement en of de continuiteit van de thuiszorg wel gewaarborgd is. Het college kon ons gerust stellen: TSN is niet in Hardenberg werkzaam, dus voor onze inwoners gaat er gelukkig niets veranderen.

Als fractie zijn we daar blij mee. De veranderingen in de zorg en de WMO hebben al genoeg onrust veroorzaakt. Als fractie proberen we dan ook vinger aan de pols te houden en als ons weer signalen bereiken die van invloed kunnen zijn op de zorg en ondersteuning zullen we weer actie ondernemen. We hebben nadrukkelijk gekozen voor: zorg moet er zijn als dat nodig is !

Binnen het CDA zijn 4 fractieleden die direct betrokken zijn bij alles wat met het sociale domein te maken hebben. Het kan gaan om (thuis)zorg, WMO en ook de participatiewet. Heb u ook te maken met één of meer van deze (zorg)taken in het sociale domein en hebt u daarover vragen ? Henriette van Veldhuisen, Max Bakhuis, Rick Brink en Henk Dogger horen dat dan graag van u !

Henk Dogger

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.