17 juni 2020

Spreekuur

Waar lopen inwoners van de gemeente Hardenberg in de crisis tegenaan?

Dat is de vraag die centraal staat op maandag 29 juni om 20.00 uur tijdens een Digitaal Spreekuur voor alle inwoners van de gemeente Hardenberg. Dit gebeurt op een initiatief van het CDA met als doel om inwoners van de gemeente Hardenberg uit te nodigen signalen te delen over de gevolgen, positief en negatief, van de coronacrisis. Ook op deze manier wil het CDA graag horen wat er momenteel speelt in de samenleving. 

Heidi Mensink, raadslid CDA: “Ik maak mij in deze crisistijd wel eens zorgen over bepaalde dingen. Achter elke huisdeur speelt zich positief en negatief van alles af. Soms zijn er bijvoorbeeld zorgen om geld of het verlies van werk, maar ook voelen sommige mensen zich eenzaam. We willen met het spreekuur een luisterend oor bieden en waar mogelijk vraag en aanbod verbinden of op een andere manier een vervolg aan signalen geven. Uiteraard wordt op vele manieren en door diverse instanties momenteel al hulp geboden. Onze insteek is om ook open te staan voor signalen die mogelijk nog nergens zijn geuit. Mensen zijn misschien wat terughoudend of bescheiden als het gaat over eigen problemen”. Piet Cees vult aan: “En als ze dan ergens aan de bel trekken, is het soms vijf over twaalf en dan is het eigenlijk te laat. We willen graag de problemen eerder in beeld hebben om de mensen te kunnen helpen. Zo heb ik bijvoorbeeld meegewerkt aan coronahelpers.nl. Een platform waar vraag en aanbod in deze crisis laagdrempelig bij elkaar gebracht kan worden. En wat valt daarbij op? Dat mensen eerder hulp aanbieden dan vragen. Dat willen we wat doorbreken met het digitaal spreekuur.  

Meld je aan

Mensen kunnen zich aanmelden voor het Digitaal spreekuur via een aanmeldingsformulier. Er wordt ingelogd met diegenen die zich aangemeld hebben. Via de website van het CDA gemeente Hardenberg: www.cda.nl/overijssel/hardenberg/actueel/nieuws/spreekuur
Kunnen mensen zich aanmelden. 

“Mocht gaandeweg het gesprek blijken dat men liever één op één verder wil praten, dan is dit mogelijk. Ook als iemand liever niet digitaal wil praten kan er een persoonlijke afspraak gemaakt worden”, vertelt Heidi. 

Meer interactie

Om meer interactie tijdens het Digitaal spreekuur te krijgen, nodigen alle CDA-fractieleden sleutelfiguren zoals een jongerenwerker, politieagent, dominee, schooldirecteur, huisartsen, ondernemer, enzovoort uit. Deelnemers kunnen hun signalen delen en daarnaast kunnen thema’s ingebracht worden zoals: wat betekent crisis voor het omzien naar elkaar? En wat doet de crisis met de sector recreatie en toerisme? Maar ook invalshoeken zoals: Crisis, ineens stond de wereld stil, wat voor gevolgen heeft dat voor mensen, voor de zorg, duurzaamheid, wonen of werken? Ondernemers/ZZP’ers kunnen een beroep doen op regelingen, maar wat is het effect? 

We zijn er nog niet

“Inmiddels zijn er minder maatregelen, maar volgens mij zijn we er nog lang niet”, vertelt Heidi. Juist nu zie je steeds meer het effect van de crisis, vallen er gaten maar vinden mensen ook creatieve oplossingen”. Piet Cees: “Je moet het denk ik zo zien. De boot is overstroomd, we hebben de boot gezamenlijk leeggeschept. En nu moeten we proberen dat de boot zo goed mogelijk kan varen, want er stroomt nog steeds een beetje water door. En om dit te verhelpen moet je weten wat er speelt in de maatschappij”, vertelt Piet Cees. “Het Digitale spreekuur is wat ons betreft ook niet één keer maar kan zeker nog een vervolg krijgen. We moeten als volksvertegenwoordigers in contact blijven met de mensen. Meld je aan!”, eindigt Piet Cees het gesprek. 

Aanmelden kan via info@cdahardenberg.nl of via deze [aanmeldlink].

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.