24 november 2021

Veiligheid van inwoners voorop

Voor u gelezen in "De Toren"

Met hulp van inwoners, scholieren en plaatselijke belangen is een gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan opgesteld voor de gemeente Hardenberg. In het GVVP staat wat de gemeente komende jaren met het verkeer en de inrichting van wegen en straten wil bereiken.

Nu ook het gebruik van de E-bike toeneemt en inwoners soms aangeven zich onveilig te voelen, vraagt het CDA specifiek aandacht voor vrij liggende fietspaden en voldoende straatverlichting in het buitengebied. Maar ook het signaal van onder andere Plaatselijk Belang Balkbrug dat zorgen uit over onveilige bermen en wegen in het buitengebied, dient voldoende aandacht te krijgen. 

Het CDA is een groot voorstander van een adequate aanpak van hetgeen de veiligheid van inwoners vergroot.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.