27 oktober 2016

Verkiezingsprogramma CDA tweede kamer verkiezingen 2017

Keuzes voor een beter Nederland

Het conceptverkiezingsprogramma is bekend gemaakt met de visie van het CDA op het Nederland van de toekomst. Een program met duidelijke keuzes voor een beter Nederland. Dit program heeft niet de pretentie om voor de komende vier jaar alle mogelijke problemen en uitdagingen te voorspellen en van een pasklaar antwoord te voorzien. Daarvoor verandert onze wereld veel te snel. Wel bieden we een fundamentele analyse van wat er vanuit onze christendemocratische visie op de samenleving mis gaat, beter kan of anders moet. Dat zijn de grote keuzes die we maken voor het land dat we door willen geven aan onze kinderen en kleinkinderen.

Proces indienen amendementen

Op dit conceptverkiezingsprogramma kunnen in oktober/november amendementen worden ingediend door de CDA-afdelingen. Het amenderingstraject wordt hier nader toegelicht. Op de eerste plaats vanuit de nieuwe reglementen en op de tweede plaats vanuit onze gezamenlijke wens om te komen tot een compact (minder gedetailleerd) en visionair program.

De nieuwe statuten en reglementen van het CDA zijn vastgesteld op het congres van 4 juni jl. In grote lijnen is de procedure voor het vaststellen van een program gebleven zoals het was. Het conceptverkiezingsprogramma is door het partijbestuur op 10 oktober op hoofdlijnen beoordeeld op het christendemocratisch gedachtegoed. De gemeentelijke afdelingen hebben nu de gelegenheid om amendementen te formuleren op het program. De gemeentelijke afdeling dient de amendementen in bij de provincie. In de provinciale algemene leden vergadering worden de amendementen besproken en wordt hierover gestemd. De aangenomen amendementen uit deze stemming worden door de provincie ingediend bij het partijbureau.

Wat is er veranderd?

1. In de nieuwe statuten/reglementen is een maximum gesteld aan het aantal amendementen. Per provincie mogen maximaal 50 amendementen op het program worden ingediend bij het partijbureau.

Maximum per …

Gelieerde organisaties en bijzondere organisaties (CDJA, CDAV en commissie Buitenland) maximaal 10 amendementen.Erkende landelijke netwerken - CDA Senioren, Basisgroep Sociale Zekerheid en CDA Kleurrijk maximaal 10 amendementenHonderd individuele leden maximaal 10 amendementen

2. Bij voorgaande procedures mochten de gemeentelijke afdelingen, indien één of meerdere van hun amendementen het niet gehaald hadden in een provinciale algemene ledenvergadering, deze zelfstandig indienen bij het partijbureau. Deze optie bestaat niet meer in de nieuwe reglementen.

Indienen amendementen

CDA-leden, controle via het ledenbestand, kunnen amendementen op dit concept indienen voor 8 november bij de secretaris van het afdelingsbestuur (vfaassen@home.nl) in een format zoals aangegeven op de hieronder genoemde web-site. Waarna zij zullen worden gerangschikt en doorgestuurd naar het provinciaal bestuur. Het conceptverkiezingsprogramma 2017-2021 en het format amendementen vindt u op de CDA-website. [klik hier] Op de cursieve delen in het programma kunnen geen amendementen worden ingediend. Deze teksten bevatten geen CDA-keuzes, maar geven een beschrijving van de huidige staat van het land (en de wereld).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.