18 februari 2022

Voldoende woningen in een prettige leefomgeving voor jong en oud!

Ondanks dat er in deze bestuursperiode meer dan 1000 woningen zijn bijgebouwd, blijkt uit evaluatie van de woningbouw-convenanten met Plaatselijk Belangen dat er onvoldoende aanbod is van goedkopere (huur)woningen voor jongeren en ouderen. Veel inwoners hebben dan ook zorgen over de beschikbaarheid en betaalbaarheid van een passende woning. Het CDA vindt dat de gemeente een belangrijke rol heeft in het toevoegen van voldoende kwalitatieve en aantrekkelijke woningen en dat er per kern helder in beeld moet blijven welke woonbehoefte er is. Onlangs heeft de gemeente een Versnellingsprogramma Woningbouw opgesteld en een Woonagenda voor de komende 2 jaar. Het CDA vraagt ook naar creatieve oplossingen zoals nieuwe woonvormen, flexwonen, erfdelen, knarrenhof, tiny houses, goedkope koop of voorwaarden als bijv. zelfbewoningsplicht, starterslening of de ‘duur-huur-hypotheek’ die kunnen bijdragen aan de oplossing van het woningtekort. Daarbij wordt specifiek gevraagd oog te hebben voor wensen van starters en jongeren op de woningmarkt. En doorstroming van ouderen, die daar interesse voor hebben. En bij alle woningaanbod te zorgen voor realisatie van een aantrekkelijke woonomgeving, groen en een passend voorzieningenniveau, want iedereen heeft recht op een prettige leefomgeving.

Raadsbreed is een opdracht gegeven aan het college om plannen financieel te vertalen en daarbij een risicoparagraaf te maken. Naar verwachting zal dit voor half mei 2022 bij de gemeenteraad terugkomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.