19 september 2018

vragen over schrijnende situaties leerlingenvervoer

In de raadsvergadering van 18 september heeft Birgit Rusken namens de CDA fractie vragen gesteld over het leerlingenvervoer in de gemeente Hardenberg. Dit naar aanleiding van signalen die ons via verschillende kanalen bereiken. Het gaat hier om een kwetsbare groep mensen.

De volgende vragen zijn gesteld:

  • Is de (onwenselijke) situatie over het leerlingenvervoer bij het College bekend
  • Waarom is er gekozen voor een nieuwe aanbieder
  • Is er gekeken naar prijs- en kwaliteitverhouding
  • Welke maatregelen kunnen genomen worden om te zorgen dat het vervoer en de afspraken rondom de planning  en uitvoering naar tevredenheid gaat lopen.

De verantwoordelijke wethouder Luiten, gaf aan dat de situatie bekend is bij het College en zij erkent dat er op dit moment schrijnende situaties zijn. Ze geeft ook aan dat er in individuele situaties inmiddels gehandeld is.Er is sprake geweest van een grote aanbesteding (jaarlijkse verplichting) en daarmee is de Gemeente overgegaan van een oude aanbieder naar een nieuwe aanbieder. Dat brengt aanloopproblemen met zich mee. Dat is uiteraard zeer ongewenst.De wethouder heeft realtime tijdritten opgevraagd om de uitvoering van de ritten te analyseren en de aanbieder is ondertussen ook aangesproken op zijn prestaties. Er is toegezegd dat wanneer de ritten ‘te lang worden’, omdat er meerdere kinderen op de route staan ingepland, dit gesplitst zal worden.

De wethouder, maar ook de CDA fractie, zal de problematiek rondom het leerlingenvervoer in de gaten houden.

Heeft u opmerkingen over het leerlingenvervoer in de gemeente Hardenberg, neemt u dan gerust contact met ons op. Aanspreekpunt namens de CDA fractie is Birgit Rusken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.