11 september 2018

Zonnepanelen invloed op WOZ waarde? Wij stellen vragen!

Hardenberg heeft ambitieuze doelen op het gebied van duurzaamheid. Ook in het coalitieakkoord2018-2022 wordt hier weer ruimschoots aandacht aan besteed. Onder andere door hetduurzaamheidsfonds en voorlichting worden de inwoners gestimuleerd om te investeren in duurzaamheid.

Uit recente berichten in de media op basis van een gerechtelijke uitspraak blijkt dat zonnepanelen op een huis kunnen leiden tot een hogere WOZ waarde, waardoor de jaarlijkse onroerend zaak belasting stijgt.

Dat is de reden dat we als CDA Hardenberg de volgende schriftelijke vragen hebben gesteld:

  1. Is het college bekend met deze berichten?
  2. Deelt u de mening dat het verhogen van de WOZ waarde een negatieve invloed heeft op de investeringsbereidheid van onze inwoners in duurzaamheid?
  3. Ziet u mogelijkheden om duurzaamheidsmaatregelen los te koppelen van de WOZ waarde?
  4. Welke maatregelen kunnen genomen worden om te voorkomen dat onze inwoners als gevolg van deze berichten minder gaan investeren in duurzaamheid?

Als laatste hebben we gewezen op het feit dat zonnepanelen in 10 tot 12 jaar worden afgeschreven. Daardoor zou de gemeente elk jaar per woning de waarde van de zonnepanelen moeten vaststellen. Dit resulteert in veel extra administratief werk en mogelijk veel discussies rondom de WOZ waarde.

Deze vragen zijn op 11 september gesteld namens de CDA fractie. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met Arjen Roelofs.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.