Eenmaal in de 4 jaar vinden in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. De laatste gemeenteraadsverkiezingen waren op 19 maart 2014. De volgende gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op 21 maart 2018.

Door het uitbrengen van uw stem oefent u invloed uit op de besluiten die de gemeenteraad van Hardenberg de komende vier jaar neemt. Op dezelfde dag kunt u ook uw stem uitbrengen voor het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Kiesgerechtigdheid

Om een stem uit te kunnen brengen (actief kiesrecht) bij de gemeenteraadsverkiezingen gelden dezelfde eisen voor Nederlandse kiezers en EU-burgers. Zij moeten:

  • achttien jaar of ouder zijn;
  • niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.

Stempas, kandidatenlijst en adressen stemlokalen thuisbezorgd

Kiesgerechtigden krijgen uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen op hun huisadres een uitnodiging om te stemmen: een stempas. Uiterlijk 4 dagen voor de stemming krijgen kiesgerechtigden thuisbezorgd: de kandidatenlijst, adressen en openingstijden van stemlokalen en mobiele stembureaus en een overzicht welke stemlokalen zo zijn gelegen of ingericht dat kiezers met lichamelijke beperkingen hun stem zoveel mogelijk zelfstandig kunnen uitbrengen. Zie Kiesbesluit art. J 1, Kieswet art. J 4, Kieswet art. J 7 en Kieswet art. J 9.

Stempas en identiteitsbewijs meebrengen bij stemmen

Met een stempas kan hij in elk stembureau binnen de gemeente stemmen. Zie Kieswet art. J 5. De kiezer neemt deze pas op de dag van stemming mee naar het stembureau, samen met een identiteitsbewijs. Dit mag overigens ook een maximaal 5 jaar verlopen ID-bewijs zijn.

Volmacht

Is een kiezer niet in de gelegenheid om zelf zijn stem uit te brengen, bijvoorbeeld door vakantie of ziekte, dan kan hij dit bij volmacht door een andere kiezer laten doen. Werkgevers zijn verplicht om kiezers de gelegenheid te geven om hun stem uit te brengen, als dit niet buiten werktijd kan. Zie Kieswet art. J 10.

Stem uitbrengen

Kiezers kunnen stemmen als het stembureau hun identiteitsbewijs heeft gecontroleerd en als zij een geldige stempas of volmachtbewijs hebben. Zie Kieswet art. J 24 en Kieswet J 25. De kiezer gaat met het stembiljet naar het stemhokje en stemt door een wit stipje, geplaatst vóór de kandidaat van zijn keuze, rood te maken. Hij vouwt het stembiljet dicht en doet het in de stembus. Als een kiezer zich bij het invullen van zijn stembiljet vergist, geeft hij het biljet terug aan de voorzitter. Deze maakt dit stembiljet onbruikbaar en geeft hem eenmaal een nieuw biljet. Als een kiezer zijn stembiljet teruggeeft, maakt de voorzitter het onbruikbaar. Zie Kieswet art. J 26, Kieswet art. J 27 en Kieswet art. J 29.

Meer informatie

Als u meer informatie wilt over de verkiezingen of bijvoorbeeld een overzicht van de stembureaus in de gemeente Hardenberg, kijk dan [hier].

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.