Voor de eerste keer stemmen

Als je voor de eerste keer mag stemmen, ben je een zogenaamde first time voter. Hieronder zie je een aantal filmpjes met informatie over de gemeenteraadsverkiezingen. Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Hoe zit de gemeentepolitiek in elkaar? Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) doet het dagelijks bestuur van de gemeente. De gemeenteraad controleert dit.

De grootste invloed kan door de gemeenteraad worden uitgeoefend tijdens de begrotingsbehandeling. Hierin wordt de verdeling van de inkomsten over de uitgaven bepaald. De gemeenteraad bepaalt waar het geld naartoe gaat en het college van B&W heeft zich daaraan te houden.

Natuurlijk ligt het grootste gedeelte van de uitgaven al vast: de gemeentereiniging moet het vuil ophalen, de wegen en straatlantaarns moeten onderhouden worden en er moeten bouwprojecten betaald worden. De gemeenteraad kan bijvoorbeeld wel bepalen waar subsidies gegeven worden en wat de speerpunten zijn in het beleid.

-----

Hoe moet je stemmen? Uiterlijk 14 dagen voor een verkiezing krijgt u een persoonlijke stempas thuisgestuurd. Met deze stempas en een geschikt identiteitsbewijs kunt u in elk stembureau binnen uw gemeente stemmen. Wilt u in een andere gemeente stemmen dan waar u staat ingeschreven? Dan moet u een kiezerspas aanvragen.

Uw stem uitbrengen: Met uw stempas en een identiteitsbewijs kunt u op de dag van de verkiezing stemmen in een stembureau. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Bij het stembureau ontvangt u een stembiljet van een van de stembureauleden. Hierop kunt u in het stemhokje met een rood potlood kiezen voor uw kandidaat. Dit doet u door het vakje voor de naam geheel of gedeeltelijk rood te kleuren. Heeft u uw keuze gemaakt? Dan vouwt u het stembiljet zo op dat uw keuze niet zichtbaar is. Hierna stopt u het stembiljet in de stembus.

De stemming is geheim. De opstelling van de stemhokjes in het stemlokaal moet zo zijn dat niemand kan zien op wie u stemt. Alleen mensen met een lichamelijke beperking mogen hulp krijgen in het stemhokje.

-----

Wat gebeurt er met jouw stem? De uitslag van de verkiezingen wordt bepaald door het aantal wel-uitgebrachte stemmen.

De niet-uitgebrachte stemmen worden versleuteld naar rato van het aantal wel uitgebrachte stemmen. Er wordt weleens gedacht dat alle niet uitgebrachte stemmen naar de grootste (2 of 3) partij(en) gaan, maar dat is gelukkig niet waar en ze worden ook niet verloot.

-----

Wat doet de gemeente voor jou? Je kunt in grote lijnen zeggen dat de gemeente voor zaken zorgt die direct in jouw buurt spelen. En dat de gemeente taken uitvoert in opdracht van de Rijksoverheid.

Taken van gemeenten en de wijze waarop deze door gemeenten uitgevoerd moeten worden, liggen dan ook vast in landelijke wetten. Een voorbeeld daarvan is het uitgeven van officiële documenten aan haar inwoners. De gemeente voert ook dienstverlening uit op andere gebieden. Zo houden gemeenten zich onder andere ook bezig met openbare orde en veiligheid, zorg, integratie en onderwijs.

-----

Hoe bepaal je waar je op stemt? Er zijn maar liefst 9 partijen waar je de komende gemeenteraadsverkiezingen op kunt stemmen: CDA, VVD, ChristenUnie, PVDA, D66, OpKoers.nu, GroenLinks, 50Plus en SGP. Elke partij heeft een verkiezingsprogramma waarin je kunt lezen wat een partij de komende 4 jaar wil bereiken. Het CDA Hardenberg verkiezingsprogramma vind je [hier].

-----

Waarom zou je gaan stemmen? Stemmen geeft je de kans om je te laten horen. Om ervoor te zorgen dat jouw mening écht gehoord wordt, is stemmen belangrijk. Jij kunt er met je stem voor zorgen dat er veranderingen plaatsvinden in de gemeente Hardenberg. Jouw stem kan namelijk zelfs de kleinste partij de gemeenteraad in helpen, in plaats van dat jouw stem volledig vervalt als een andere partij meer stemmen krijgt.

Daarbij wonen we in een democratie, waarbij de meeste stemmen gelden. Als niet iedereen stemt, zullen we nooit weten welke partij nou precies de meeste stemmen had en zullen we ook niet de meeste mensen tevreden kunnen houden.

-----

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.