Gerard Nijhof

Fractielid, Schuinesloot

Gerard Nijhof, 60 jaar, geboren in Twente
sinds 1979 woonachtig in Schuinesloot.

Beroep

melkveehouder in maatschap met broer, schoonzus en neef.

Gemeenteraad

Sinds 24 april 2014 lid van de gemeenteraad voor de CDA-fractie.

Ik zet me graag in voor het CDA omdat het CDA de balans tracht te vinden tussen wat er van de burgers zelf verwacht mag worden en wat er van overheidswege geregeld moet worden. Vanuit mijn brede betrokkenheid probeer ik daar op lokaal niveau een bijdrage aan te leveren.

Vanuit mijn betrokkenheid ben ik in het verleden bestuurlijk actief geweest voor o.a. (bedrijfsmatig) DOC-Kaas, Rabobank en LTO-Hardenberg  en (maatschappelijk) Streekbelang De Belt-Schuinesloot, Jeugd- en Jongerenwerk Kronkelhonk Slagharen. Vitaliteit en ontwikkelingsmogelijkheden voor inwoners, organisaties en bedrijven vindt ik belangrijk.

Mijn aandachtsgebieden binnen de fractie zijn:

 • recreatie en toerisme
 • permanente bewoning recreatiewoningen
 • facilitaire zaken / IT / Dienstverlening / Burgerzaken / Inkoop en aanbesteding
 • Gemeentelijke eigendommen incl. beheer excl. Openbare Ruimte
 • afvalstoffenheffing
 • Water (inclusief Vechtpark)
 • FinanciĆ«n

Ik ben eerste aanspreekpunt voor de volgende gebieden:

 • Slagharen
 • Lutten en Oud-Lutten
 • De Belte-Schuinesloot

en gebiedsoverschrijdend voor de onderwerpen:

 • ouderenbonden
 • water

Ik ben agrariƫr, het CDA is ook de partij die begrijpt dat de agrarische sector ontwikkelingsmogelijkheden nodig heeft om ook in de toekomst haar bijdrage te kunnen blijven leveren. Die mogelijkheden hebben trouwens alle ondernemers nodig.

Daar waar inwoners zich actief opstellen voor leefbaarheid en vitaliteit van hun buurt, dorp of wijk  verdienen zij naar mijn mening een faciliterende gemeente, dat kan in ondersteuning zijn maar soms is daar ook geld voor nodig. Een juiste afweging is daarbij de uitdaging!!

Het CDA is naar mijn mening ook de partij die zich bij haar besluitvorming laat leiden door het principe: "hoe zou ik het vinden als ik zo behandeld zou worden?".

Het CDA staat voor "met elkaar bouwen" en "samen samenwerken" aan een mooiere toekomst!

Personalia:

Geboortedatum : 24 april 1957
E-mail adres : gerard.nijhof@hardenberg.nl of gh.nijhof@comveeweb.nl
Telefoonnummer : 06-10108489

Adres:
Schuineslootweg 156
7777 SV Schuinesloot

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.