Elma Soeten

Fractielid, Sibculo

Mijn naam is Elma Soeten, ik woon in Sibculo.

Beroep

  • Reclasseringswerker
  • Babs (buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand)

Activiteiten

In mijn vrije tijd ben ik actief bij de protestantse gemeente in Sibculo en vrijwilliger bij SVV’56.

Motivatie

Ik vind het belangrijk dat we met elkaar verantwoordelijkheid nemen voor onze gemeente en voor haar inwoners.

Ik wil graag een stem zijn voor de mensen uit de omliggende dorpen, die onderdeel van onze gemeente zijn.Opkomen voor de belangen van iedereen binnen onze gemeente.Daarnaast wil ik graag bijdragen door mee te denken over een veilige samenleving, een sociaal vangnet voor kwetsbare groepen.Ik vind het belangrijk dat iedereen mee mag doen aan onze maatschappij, niemand hoeft buiten spel te staan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.