Max Bakhuis

Fractielid, Gramsbergen

Mijn naam is Max Bakhuis, ben 61 jaar en woon in Gramsbergen.

Sinds 1980 ben ik werkzaam in het christelijk basisonderwijs en momenteel werk ik met veel plezier als directeur van cbs De Spiegel in Dalfsen. Een school met 350 leerlingen en 28 leerkrachten.

Verder ben ik ook sociaal maatschappelijk actief. Zo ben ik vanaf 2012 tot mei 2018 penningmeester geweest van Vecht voor Jeugd en op dit moment ben ik ook interim voorzitter van de kerkeraad van de Protestantse Gemeente Gramsbergen.

Vanaf 21 maart 2014 ben ik raadslid in voor de CDA fractie. Een taak die ik met veel plezier en enthousiasme uitvoer om ook op die manier dienstbaar te kunnen zijn in de samenleving.

Ook een taak die ik in de komende jaren graag wil blijven uitvoeren omdat het CDA een partij is die:

  • Mij vanuit mijn christelijke identiteit de gelegenheid biedt me in te zetten voor het sociaal maatschappelijk welzijn van elk mens jong of oud. 
  • Deze partij staat voor veiligheid, waarden en normen als basis voor onze samenleving. 
  • Het een partij is die zich sterk maakt voor thuisnabij onderwijs. 
  • Het CDA een samenleving nastreeft waarin de mens autonoom is.
  • Een partij wil zijn die, daar waar de zelfstandigheid in gevaar komt, een vangnet wil bieden zodat mensen in moeilijke omstandigheden niet in een sociaal isolement komen. 
  • Het een partij wil zijn die wil werken aan een zorgzame samenleving waarin gebruik gemaakt wordt van bestaande netwerken op sociaal en economisch gebied. 
  • Het ruim baan wil geven aan ondernemers en het aantrekkelijk wil maken voor bedrijven om zich in de gemeente Hardenberg te vestigen en zich daarbij wil inzetten om ondernemers te stimuleren tot maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  • Het een partij is die zich wil inzetten voor de leefbaarheid in de kleine woonkernen van onze gemeente door onderwijs –en sociaal maatschappelijk voorzieningen zo lang mogelijk in stand te houden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.