Erik Volkers (51)

Staat op de lokale CDA lijst omdat
Ik een bovengemiddelde interesse heb voor de (lokale) politiek. Ik met deze kandidaatstelling me daadwerkelijk in kan zetten voor een beter en mooier Hardenberg (en haar samenleving), een gemeente die me na aan het hart ligt. Ik doe dit graag in het licht van de CDA Hardenberg thema's: 'Publieke gerechtigheid', 'Rentmeesterschap', 'Gespreide verantwoordelijkheid' en 'Solidariteit'. Een gedachtengoed waar ik mezelf in herken en waar ik mij goed bij voel. 

Hier wil ik me vooral voor inzetten in de gemeente Hardenberg
Ondernemen / Evenementen / Recreatie&Toerisme / Natuur / Infrastructuur (goede bereikbaarheid).

Met de gemeenteraadsverkiezingen hoop ik dat je op mij stemt omdat
ik een ware volksvertegenwoordiger ben. Mijn drie persoonlijke speerpunten zijn: Eenvoud, Daadkracht en Vertrouwen. Ik wil de politiek en haar besluitvorming weer helder, toegankelijk en begrijpelijk maken voor de burger. Daarnaast hou ik vanuit mijn ondernemersmentaliteit van aan-en doorpakken. Bovendien wil ik dat de kiezer weer vertrouwen krijgt in de (lokale) politiek. Naast dit alles kan ik dankzij mijn jarenlange ondernemerschap putten uit een rijk netwerk en ben ik bovendien een verbinder. 

Dit wil ik verder nog kwijt
We staan als samenleving voor grote en uitdagende vraagstukken op de meest uiteenlopende thema's. Het is aan de (lokale) politiek om een kundige vertaalslag te maken van de wensen, belangen en behoeften van de burgers naar heldere en concrete besluitvorming. Een ware opgave in een steeds meer polariserende omgeving. Toch ben ik van mening dat we als lokale politiek juist hierin het verschil kunnen maken t.o.v. de landelijke. De diversiteit van de deelnemende partijen in de gemeenteraad maakt een constructieve discussie mogelijk waarbij onze eigen woonomgeving en inwoners altijd voorop zullen staan. Naast de vele verschillen hebben de overeenkomsten en de beste bedoelingen rijkelijk de overhand. Daar profiteren zowel de burgers alsook de overheid van. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.