Harold Mijnheer (54)

Staat op de lokale CDA lijst omdat
Omdat ik namens het lokale CDA een toegevoegde waarde wil zijn voor de burgermaatschappij. Ik vind het een uitdaging om de afstand tussen burger en gemeente te verkleinen en de bureaucratie te vereenvoudigen. Initiatieven vanuit burgers, verenigingen of bedrijven moeten kansrijk zijn. Elke vraag, idee of probleem verdient de aandacht, onafhankelijk van de grootte. Ik stimuleer de benadering dat het soms beter is om te reageren in de geest van de wet, dan in de letter van de wet. Er liggen nog genoeg uitdagingen in de kernen van Balkbrug en Dedemsvaart en daarvoor wil ik mij inzetten.

Hier wil ik me vooral voor inzetten in de gemeente Hardenberg
Financiën, ruimtelijke ordening en sport

Met de gemeenteraadsverkiezingen hoop ik dat je op mij stemt omdat
De stem op de partij is belangrijker dan de persoonlijke stem. Echter, ik denk dat ik gezien mijn betrokkenheid in het verenigingsleven, met name in Balkbrug een redelijk bekend gezicht ben en vanuit die hoedanigheid, samen met anderen, veel heb kunnen betekenen voor onder andere de sport in Balkbrug. De ambitie is om een volwaardig raadslid te worden.

Dit wil ik verder nog kwijt
Ondanks dat ik met veel plezier al ruim 28 jaar in Dedemsvaart woon, voel ik mij nog steeds erg betrokken bij Balkbrug. Met de aanleg van de tunnel is de eerste stap gezet, maar het is nog niet af. De kern verdient nog meer aandacht en het zou mooi zijn als er (meer) ruimte komt voor retail en wonen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.