Agrarische ondernemers

Het CDA Hardenberg gaat voor:

  • Optimale inzet van de rood-voor-rood-regeling (slopen in ruil voor een bouwkavel) in het buitengebied.
  • De problematiek van de “inwoning” (woningen met een “I”-aanduiding bij dubbele bewoning) die zich met name voordoen in het buitengebied moet worden opgelost.
  • Agrarische ondernemers moeten ruimte krijgen voor bedrijfsontwikkeling (met oog voor volksgezondheid en dierenwelzijn) of verbreding met nevenactiviteiten. Zoals landschapsbeheer, streekproducten en recreatieve mogelijkheden.
  • Er moeten meer mogelijkheden komen om in vrijkomend agrarisch vastgoed nieuwe activiteiten te starten, die geen belemmering vormen voor de omliggende agrarische bedrijven.
    • Bij voorkeur worden (grootschalige) zonneparken niet aangelegd op landbouwgronden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.