Kernen

CDA Hardenberg wil:

  • Ruimte voor nieuwbouw in de kleine kernen. Met een voorkeur voor gezamenlijke ontwikkeling van kleinschalige plannen, zoals collectief particulier opdrachtgeverschap. (voorbeeld: Bruchterveld).
  • Inzet op levensloopbestendig bouwen, zodat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen in hun eigen dorp of kern.
  • De kernen binnen de gemeente Hardenberg zijn heel verschillend. Ook als het gaat om de beleving van de zondag. Daarom moeten meer kerngericht besluiten worden genomen over de winkeltijden, waarbij alle lokale belangen en persoonlijke zorgen zo goed mogelijk worden afgewogen.
  • Plaatselijke Belangen krijgen een kernbudget dat men vrij kan besteden aan zaken, die op dat moment prioriteit hebben in hun werkgebied.
  • Plaatselijke Belangen krijgen ondersteuning bij vragen uit de samenleving op het gebied van eenzaamheid, zorg, armoede en participatie. Welzijnsorganisaties (als bijvoorbeeld de Stuw) kunnen daarbij een rol vervullen.
  • Behoud van scholen in de kleine kernen, door slimme vormen van samenwerking (bijvoorbeeld Radewijk-Den Velde) en combinatie van maatschappelijke functies.
  • Er is voldoende budget beschikbaar voor ondersteuning van lokale en kleinschalige evenementen. De leges, die vrijwilligersorganisaties voor deze evenementen moeten betalen, worden geschrapt. Tevens wordt aan de evenementen een meerjarenvergunning verstrekt. Dat ontlast de organisatoren en de gemeente. Deze plaatselijke activiteiten dragen bij aan de sociale samenhang in dorpen en kernen. En ze ondersteunen financieel het werk van vele vrijwilligers.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.