Senioren

Het CDA Hardenberg gaat voor:

 • In de gemeente Hardenberg moet een voldoende gemixt aanbod zijn van (betaalbare) woningen voor jongeren, gezinnen en senioren.
 • Voldoende woningen voor mensen met een laag inkomen en voor mensen, die door een noodsituatie dakloos dreigen te worden. Tevens moet er in samenwerking met de woningbouwcorporaties gezorgd worden voor voldoende woningen voor mensen met een zorgindicatie en voor statushouders.
 • Experimenteren met “Levensloop bestendig bouwen 2.0”. Dit zijn vernieuwde woonvormen voor jongeren en ouderen, waarbij jongeren in ruil voor lage(re) woonlasten ondersteuning bieden aan oudere buren, bijvoorbeeld op het gebied van vervoer, onderhoud en internet.
 • Inzet op levensloopbestendig bouwen, zodat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen in hun eigen dorp of kern.
 • Stimuleren van ouderen om van hun grote grondgebonden huurwoning te verhuizen naar een meer passende woonruimte, om hiermee doorstroming voor gezinnen mogelijk te maken. Hierover willen we afspraken maken met de woningcorporaties over lagere (gewennings-)huren.
  • In samenwerking met woningcorporaties worden de mogelijkheden gecreëerd voor levensbestendig wonen.
  • Onderzoeken en faciliteren van nieuwe vormen van “openbaar vervoer”, zoals bijvoorbeeld “Auto-maatje”.
  • Versterken signaleringsfunctie thuiszorgorganisaties en huishoudelijke hulp om zorgvragen en eenzaamheid bij het meldpunt Samen Doen neer te leggen.
  • In samenwerking met vrijwilligers van o.a. Plaatselijke Belangen en met ondersteuning van de Stuw worden programma’s opgesteld om ouderen te helpen waaronder het behouden van hun netwerk.
  • Gemeentebreed stimuleren van mogelijkheden om goedkoop gezamenlijk te eten. Voorbeelden: Alfa-college en Buurtkamer in Hardenberg. En: “VeurMekaar” in Bergentheim.
  • Het starten van een project “Senior Buddy’s”, waarbij buurtbewoners op vrijwillige basis ouderen informeel begeleiden en ondersteunen.
  • Voldoende mogelijkheden voor ouderen bij de gemeente om “op papier” hun aanvragen en andere zaken te blijven regelen. Hierbij niet doorschieten in alles online.
  • Meer aandacht in zorgopleidingen voor zorgvragen van ouderen en hoe mantelzorgers door zorgprofessionals kunnen worden begeleid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.