Sport

Het CDA Hardenberg gaat voor:

  • Privatisering en overdracht van sportvoorzieningen wordt (financieel) gestimuleerd.
  • (Sport)verenigingen die mensen uit de Participatiewet een plek bieden en begeleiden worden hierbij financieel ondersteund.
  • (Sport)verenigingen, die maatschappelijke opgaven oppakken (bijv. bewegingsactiviteiten ouderen, gezond gewicht activiteiten enz.) worden hierbij ondersteund.
  • Initiatieven voor beter en duurzamer beheer van geprivatiseerde sporthallen (bijv. Slagharen en Bergentheim) en het initiatief in de Krim om te komen tot een Multi-Functionele Accommodatie krijgen steun.
  • Een meerjarenplan voor de tijdige vervanging van kunstgrasvelden, waar de afgelopen periode veel is geïnvesteerd.
  • Ondersteuning van scholen en sportverenigingen voor het realiseren van een “gezonde kantine”.
  • Ondersteuning van sociaal ondernemende sportverenigingen, die bewegingsprogramma’s realiseren voor ouderen. Goed voor gezondheid, vitaliteit en voorkoming van eenzaamheid.
    • Hardenberg zet in op het binnenhalen van of het zelf organiseren van topsport en/of culturele evenementen van bovenregionaal niveau.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.