Statushouders

Het CDA Hardenberg gaat voor:

  • Voldoende woningen voor mensen met een laag inkomen en voor mensen, die door een noodsituatie dakloos dreigen te worden. Tevens moet er in samenwerking met de woningbouwcorporaties gezorgd worden voor voldoende woningen voor mensen met een zorgindicatie en voor statushouders.
    • Meer vrijwilligers om statushouders te helpen met o.a. de Nederlandse taal en (leef)gewoontes. Om de stap naar betaald werk kleiner te maken ondersteunt de gemeente vergunninghouders bij het vinden van vrijwilligerswerk, een stageplek of werkervaringsplaatsen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.