Wonen

Het CDA Hardenberg gaat voor:

 • Ruimte voor nieuwbouw in de kleine kernen. Met een voorkeur voor gezamenlijke ontwikkeling van kleinschalige plannen, zoals collectief particulier opdrachtgeverschap. (voorbeeld Bruchterveld).
 • In de gemeente Hardenberg moet een voldoende gemixt aanbod zijn van (betaalbare) woningen voor jongeren, gezinnen en senioren.
 • Voldoende woningen voor mensen met een laag inkomen en voor mensen, die door een noodsituatie dakloos dreigen te worden. Tevens moet er in samenwerking met de woningbouwcorporaties gezorgd worden voor voldoende woningen voor mensen met een zorgindicatie en voor statushouders.
 • Experimenteren met “Levensloop bestendig bouwen 2.0”. Dit zijn vernieuwde woonvormen voor jongeren en ouderen, waarbij jongeren in ruil voor lage(re) woonlasten ondersteuning bieden aan oudere buren, bijvoorbeeld op het gebied van vervoer, onderhoud en internet.
 • Inzet op levensloopbestendig bouwen, zodat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen in hun eigen dorp of kern.
 • Optimale inzet van de rood-voor-rood-regeling (slopen in ruil voor een bouwkavel) in het buitengebied.
 • Extra inzet om bewoners van de categorie duurdere (huur)woningen te behouden voor de gemeente Hardenberg. Om de concurrentie met de omliggende gemeente te versterken moeten voldoende huurwoningen in het hogere segment beschikbaar zijn.
 • De problematiek van de “inwoning” (woningen met een “I”-aanduiding bij dubbele bewoning) die zich met name voordoen in het buitengebied moet worden opgelost.
 • Mogelijkheden, die het verruimde provinciale beleid biedt t.a.v. permanente bewoning van recreatiewoningen, moet lokaal worden vertaald.
 • Stimuleren van ouderen om van hun grote grondgebonden huurwoning te verhuizen naar een meer passende woonruimte, om hiermee doorstroming voor gezinnen mogelijk te maken. Hierover willen we afspraken maken met de woningcorporaties over lagere (gewennings-)huren.
 • Nu het buurthuis “VeurMekaar” in Bergentheim een plek heeft gekregen aan het Bastingplein wordt het tijd om ook de herinrichting van het plein zelf op te pakken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.