Woningbouw

Het CDA Hardenberg gaat voor:

  • Experimenteren met “Levensloop bestendig bouwen 2.0”. Dit zijn vernieuwde woonvormen voor jongeren en ouderen, waarbij jongeren in ruil voor lage(re) woonlasten ondersteuning bieden aan oudere buren, bijvoorbeeld op het gebied van vervoer, onderhoud en internet.
  • Inzet op levensloopbestendig bouwen, zodat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen in hun eigen dorp of kern.
  • We vinden het erg belangrijk dat de woonwensen van onze inwoners centraal staan in het  woonbeleid. Of nog een stap verder: dat mensen zelf een actieve rol spelen in het bouwen aan hun eigen woning, buurt en kern. Dat leidt tot straten en buurten, waar mensen elkaar kennen en elkaar helpen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.